One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Multi cliënt bank import

Menupad

 • In een licentie met SE1035 - E-multi client banking en SE1065 – E-Accountancy: [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import]
 • In een licentie met SE1035 - E-multi client banking zonder SE1065 – E-Accountancy: [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import] 

Introductie

Via deze functie kunt u vanuit uw standaardadministratie een elektronisch bankafschrift importeren over al uw sub-administraties (opties RABO bank ERI, RABO bank MT940, MT940 en CAMT.53), en kunt u een afschrift importeren in de moeder administraties en dit vervolgens overboeken naar de dochteradministratie en afletteren met de openstaande post in de dochteradministratie (optie Multi-administratie bank import).

De werkwijze voor beide methoden is anders.

Een bankafschrift importeren over al uw (cliënt)administraties (opties RABO bank ERI, RABO bank mt940, MT940 en CAMT.53)

Om een bankschrift vanuit uw standaardadministratie te importeren over al uw sub-administraties dient u in dit scherm de sub-administraties te koppelen en ervoor te zorgen dat u bij de debiteuren, die in de hoofdadministratie aanwezig zijn voor de sub-administraties, een bankrekening is ingevuld. Het afschrift wordt hierbij vanuit de hoofdadministratie direct geïmporteerd in de gekoppelde sub-administraties.

U kunt verschillende soorten bankafschriften importeren zoals in het MT940 formaat of het formaat 'ERI'. ERI staat voor 'Elektronische Rekening Informatie' waarin meer dan één bankrekeningen en meer dan een klant is opgeslagen in een text bestand (.txt). Dit formaat is in het bijzonder geschikt voor accountants die snel alle afschriftregels van alle cliënten in één run wil importeren. Het koppelen van debiteuren werkt op dezelfde manier als in de module E-Cliëntenbeheer (SE1063).

Inrichting  

 1. Open menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import] of [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import].
 2. Klik op aan de linkerzijde, om de sub-adminisratie(s) te koppelen aan de debiteur(en) in de huidige administratie. Het koppelen is een eenmalige actie. Voor meer informatie over het koppelen van de sub-administratie(s) kunt u de uitleg verderop in dit document raadplegen.
 3. Zorg ervoor dat bij het onderhoud van de debiteur in de huidige administratie het bankrekeningnummer is gekoppeld.
 4. Wanneer u alle sub-administraties heeft gekoppeld kunt u de afschriften importeren.

De afschriften importeren

 1. Open menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import] of [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import].
 2. Klik op Importeren afschriften.
 3. Selecteer de gewenste optie RABO bank ERI, RABO bank MT940, MT940 of CAMT.53 en volg de stappen in de wizard.

Een bankafschrift importeren in de moeder administratie en overboeken naar de dochteradministratie(s) (optie Multi-administratie bank import)

Om een bankafschrift te importeren in de moeder administraties en dit vervolgens over te boeken naar de dochteradministraties en dit af te letteren met de openstaande post in de dochteradministratie, dient u de dochterbedrijven te koppelen aan de moederadministratie en de volgorde aan te geven. Deze koppelingen dient u niet aan te leggen in het huidige scherm, maar hiervoor dient u eerst de wizard op te starten.

Inrichting

 1. Open menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import] of [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import].
 2. Klik op Importeren afschriften.
 3. In de wizard selecteert u de optie Multi-administratie bank import en klikt op Volgende.
 4. Selecteer een grootboekrekening. Dit betreft een grootboekrekening die wordt gebruikt voor het overboeken van de gegevens van de moeder administratie naar de dochteradministratie(s). De rekening dient in alle administraties (moeder en dochters) aanwezig te zijn. Tevens dient de rekening in alle administraties van hetzelfde type te zijn. Het type rekening dient 'neutraal' te zijn. Voor meer informatie over de boekingen die worden aangemaakt, zie Hoe werkt Multi-administratie bankimport?.
 5. Klik op Onderhouden.
 6. Met de knop Nieuw kunt u de dochteradministratie(s) koppelen. Voor meer informatie, zie Multi-administratie bankimport dochterondernemingen koppelen.
 7. Wanneer de dochteradministraties zijn gekoppeld kunt u de afschriften importeren.

De afschriften importeren

 1. Open menupad [Accountancy, Klanten Informatie, Multi cliënt bank import] of [Cash flow, Invoer, Multi cliënt bank import].
 2. Klik op Importeren afschriften.
 3. In de wizard selecteert u de optie Multi-administratie bank import en klikt op Volgende.
 4. Selecteer de afschriften die u wilt importeren en klik op Importeren.

Velden en pictogrammen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.855.168
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer