One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Functionaliteit presets

Introductie


U kunt pas met de kassa werken (menu [POS, Invoer, Kasregister]) als u een presetdefinitie heeft aangemaakt (via [POS, Onderhouden, Presets]). De functie van de presets wordt in dit document omschreven.


Uitleg van de presets

 

 

Selecteren Kassier  
Kassier Indien bij de instelling 'kassier verplicht' in menupad [POS, Onderhouden, Kassa, tabblad Kassa] is gekozen voor verplicht dan wordt bij het starten van de kassa om een kassier gevraagd. Alleen na het ingeven van een geldig kassiernummer zal de kassa starten en kunt u deze preset gebruiken om tussentijds van kassier te wisselen op het moment dat er geen bon actief is.

U kunt op de volgende wijze van kassier wisselen:

 • Druk op de toets  <ESC> tot onder in beeld om een kassier wordt gevraagd.
 • Middels de preset 'Kassier'; u kunt een kassier selecteren uit een lijst met beschikbare kassiers. 
 • Geef een geldige kassier code in en selecteer vervolgens de preset 'Kassier'.
 • Middels de preset 'Kassiercode'; de aan de preset gekoppelde kassiercode wordt geselecteerd.
 • Gebruik makend van de EAN barcode functionaliteit :

Indien de instelling 'cashier verplicht' niet is aangevinkt in menupad [POS, Onderhouden, Kassa] tabblad Kassa wordt de kassa gestart zonder dat er om een kassier wordt gevraagd. De gebruiker die zich heeft aangemeld tijdens het starten van Exact Globe Next wordt in dit geval beschouwd als kassier, maar kan deze preset niet gebruiken.

In beide situaties is het noodzakelijk dat de gebruiker die als kassier gaat werken de rol Representative (vertegenwoordiger) toegewezen krijgt).

Daarnaast kunt u aan de verschillende presets een rol toekennen om aan te geven of de preset door iedereen gebruikt kan worden of alleen door de kassiers met uitgebreidere rollen (bijv filiaalmanager). Indien u de instelling 'kassier verplicht' niet gemarkeerd is en de kassier heeft niet rol om de betreffende preset te gebruiken, dan krijgt u na het gebruik van de preset de mogelijkheid om een andere kassiere te selecteren om deze functie uit te voeren. Nadat deze functie uitgevoerd is, wordt vervolgens weer de "oude" kassiere gebruikt.

Kassiercode De preset Kassiercode bevat dezelfde functionaliteit als de preset Kassier met als verschil dat u aan de preset Kassiercode een vaste kassier kunt koppelen. Dus door gebruik van deze preset wordt de kassiercode automatisch gevuld en hoeft u deze niet meer in te geven.

 

 

Selecteren Debiteur  
Debiteur Standaard wordt de debiteur gebruikt welke u heeft ingegeven via de instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Factuur, Invoer, Directe Factuurdebiteur]. Daarnaast kan het wenselijk zijn om de specifieke debiteur te selecteren die aan de kassa staat. Bij het selecteren van de debiteur wordt tevens de gegevens die gekoppeld zijn aan de debiteur gebruikt, zoals de NAW-gegevens, BTW-gegevens, prijslijsten en/of kortingen.

Op onderstaande methode kunt u de standaarddebiteur wijzigen: 

 • Middels de preset 'Debiteur'; u kunt een debiteurcode invoeren. 
 • Geef een geldige Debiteurnummer in en selecteer vervolgens de preset 'Debiteur'.
 • Middels de preset 'Debiteurencode', wordt de aan de preset gekoppelde debiteur geselecteerd.
 • Middels de preset 'Debiteurenselectie' wordt een overzicht van alle debiteuren weergegeven, waaruit u de gewenste debiteur kunt selecteren.Tevens kunt u een nieuw debiteur aanmaken indien de debiteur nog niet bekend is in uw administratie.
 • Gebruik makend van de EAN13 barcode functionaliteit :  De barcode moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • In-house code is 251.
  • De debiteurencode moet uit negen posities bestaan. Is de code korter dan negen posities dan moet de code vanaf links met het cijfer 0 worden aangevuld tot de negen posities gevuld zijn. 
  • Het laatste cijfer moet een geldig controle getal zijn zoals de EAN codering dit voorschrijft.  

Het is wenselijk dat u de debiteur selecteert voordat u de artikelen aanslaat op de kassa. Als de debiteur geselecteerd wordt, nadat een artikel aangeslagen is, zal de bon geherevalueerd worden. Herevalueren van de bon houdt in dat alsnog de gegevens van de debiteur, zoals BTW-gegevens, prijslijsten en/of kortingen gebruikt worden, waardoor de prijzen op de kassa kunnen wijzigen.

Debiteurencode Voor veelgebruikte debiteuren, bijvoorbeeld de baliedebiteur, kunt u een vaste preset aanmaken. U dient aan deze preset een debiteurencode koppelen.
Debiteurenselectie Met deze preset kunt u een debiteur zoeken en selecteren of via de button 'Nieuw' kunt u een nieuwe debiteur aanmaken. Deze preset kunt u niet gebruiken in combinatie met het scannen van debiteuren, hiervoor dient u de preset 'Debiteur' te gebruiken.
Adres/debiteurgegevens wijzigen.  
Factuurdebiteur Als de factuurdebiteur een andere is dan de orderdebiteur (ingevoerd via de preset Debiteurencode of Debiteurenselectie), kunt u deze met deze preset selecteren. Het wijzigen van de factuurdebiteur is alleen zinvol indien u   gebruik maakt van de betaalwijze 'Factuur op rekening' of  NAW-gegevens van de factuurdebiteur op de layout heeft opgenomen
 • Druk de ingestelde toets(combinatie) in, nadat reeds een debiteur is geselecteerd via Debiteurenselectie: de Factuurdebiteurenselectielijst zal worden getoond. Als een debiteur wordt geselecteerd, wordt de Factuurdebiteur ingesteld.
 • Voer (een deel van) een debiteurcode in en druk de ingestelde toets(combinatie) in, nadat reeds een debiteur is geselecteerd via Debiteurenselectie: de Factuurdebiteurenselectielijst zal worden getoond voor de ingevoerde debiteurencode als geen directe match is gevonden voor de debiteurencode. Het selecteren van een debiteur zal de Factuurdebiteur instellen. Als de ingevoerde debiteurcode wel bestaat, zal de gevonden debiteur geselecteerd worden zonder dat deze hoeft te worden geselecteerd van de selectielijst.

Opmerking:

 • Het selecteren van de orderdebiteur (preset "Debiteurenselectie" of "Debiteurencode") zal de orderdebiteur instellen en de factuurdebiteur (de factuurdebiteur is de factuurdebiteur van de betreffende account). 
 • Het selecteren van de Factuurdebiteur zal de ingestelde factuurdebiteur overschrijven en niet de orderdebiteur of de afleverdebiteur.
 • De BTW-code, de prijslijst en/of debiteurkorting zijn afhankelijk van de gekozen factuurdebiteur, dus indien de factuurdebiteur niet hetzelfde is als de orderdebiteur dan worden de gegevens van de factuurdebiteur gekozen.
Afleverdebiteur Als de afleverdebiteur verschilt van de orderdebiteur (ingevoerd via de preset Debiteurencode of Debiteurenselectie), kunt u met deze preset de afleverdebiteur selecteren. Het wijzigen van de afleverdebiteur is alleen zinvol indien u de NAW-gegevens van de afleverdebiteur op de layout heeft opgenomen.
 • Druk de ingestelde toets(combinatie) in, nadat reeds een debiteur is geselecteerd via Debiteurenselectie: de Afleverdebiteurenselectielijst zal worden getoond. Als een debiteur wordt geselecteerd, wordt de Afleverdebiteur ingesteld.
 • Voer (een deel van) een debiteurcode in en druk de ingestelde toets(combinatie) in, nadat reeds een debiteur is geselecteerd via Debiteurenselectie: de Afleverdebiteurenselectielijst zal worden getoond voor de ingevoerde debiteurencode als geen directe match is gevonden voor de debiteurencode. Het selecteren van een debiteur zal de Afleverdebiteur instellen. Als de ingevoerde debiteurcode wel bestaat, zal de gevonden debiteur geselecteerd worden zonder dat deze hoeft te worden geselecteerd van de selectielijst.

Opmerking:

 • Het selecteren van de orderdebiteur (preset "Debiteurenselectie" of "Debiteurencode") zal de orderdebiteur instellen en de afleverdebiteur. 
 • Het selecteren van de Afleverdebiteur zal de ingestelde afleverdebiteur overschrijven en niet de orderdebiteur of de factuurdebiteur.
Adresgegevens Deze preset kan  gebruikt worden om de adresgegevens te wijzigen van de debiteur . Deze gegevens worden niet opgeslagen en gelden dus alleen voor de betreffende bon.

Deze adresgegevens kunnen zowel als er een bon actief is (er zijn reeds artikelen aangeslagen), als wanneer nog geen artikelen zijn aangeslagen, worden gewijzigd. Het maakt dus niet uit op welk moment de debiteur wordt geselecteerd en wanneer de gegevens worden gewijzigd. De gewijzigde gegevens worden afgedrukt, zoals ze zijn ingevoerd op de bon. Dit geldt zowel voor bonnen, die via de standaard printer worden afgedrukt, als voor bonnen, die via de bonprinter worden afgedrukt.

Contactpersoon Als u de ingestelde toets(combinatie) indrukt in het kasregister, zal een lijst van alle contactpersonen verschijnen. De naam en de organisatie van de contactpersoon verschijnt.

Als een contactpersoon wordt geselecteerd wordt automatisch de betreffende organisatie geselecteerd als zijn debiteur.

Nieuw contactpersoon Als deze preset functie is toegekend aan een toets(combinatie), kan de nieuwe preset op twee manieren worden gebruikt in [POS, Invoer, Kassa]:
 • Als u de ingestelde toets(combinatie) intoetst, verschijnt het onderhoudsscherm om een contact persoon aan te maken:
  • als geen debiteur was geselecteerd, dient u een relatie te selecteren 
  • als wel een debiteur was geselecteerd in de kassa, dan is reeds een relatie geselecteerd, maar deze kan worden gewijzigd.
 • Vul een bestaande debiteur in en toets de ingestelde toets(combinatie) in: het onderhoudsscherm om een contact persoon aan maken verschijnt:
  • de ingevoerde debiteurencode is een bestaande code: de relatie is reeds geselecteerd, maar kan worden gewijzigd
  • de ingevoerde debiteurencode bestaat niet of kan niet worden gevonden: er is geen relatie geselecteerd.
Customer statistics Voor alle debiteuren kunt u met deze preset de statistieken opvragen.
 • Druk de ingestelde toets(combinatie) in: de customer statistics zullen worden getoond met de huidige klant (debiteur) en magazijn voorgeselecteerd.
 • Voer een bestaande debiteurcode in en druk de ingestelde toets(combinatie) in: de customer statistics zullen worden getoond voor de ingegeven klant (debiteur).
  Let op: Als de ingevoerde code niet compleet of niet bestaand is, zullen de customer statistics niet getoond worden.
Debiteurgegevens Als u de instelling [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS, Debiteurgegevens] heeft aangevinkt, wordt altijd na het selecteren van een debiteur een scherm met de debiteurgegevens (zoals kredietlimiet of openstaand bedrag) getoond. Indien u dit scherm reeds weggeklikt heeft of u heeft de instelling niet aangevinkt, dan kunt u door middel van de preset 'Debiteurgegevens' deze gegevens alsnog opvragen.
Internetadres Aan deze preset kunt u een adres van een web site koppelen. Als u deze preset intoetst, wordt automatisch deze web site geopend.
Debiteur betalingen  
Debiteurenstorting Met deze preset kan een debiteur een storting doen. Achteraf kunt u deze storting afstemmen met de opboeking van de openstaande post.

Let op: De in de presets gekoppelde grootboekrekening kan niet gewijzigd worden in de kassa.

Openstaande posten verrekenen Met deze preset kunt u de openstaande posten van een debiteur selecteren om deze vervolgens te laten betalen. Heeft u nog geen debiteur geselecteerd en u gebruikt deze preset dan krijgt u eerst een scherm waarin u de debiteur dient te selecteren, alvorens de openstaande posten te zien.

Het is niet mogelijk extra artikelen aan te slaan. Hiervoor dient eerst de betaling verricht te worden, zodat u een nieuwe bon kunt maken..

Werknemers Voor interne betalingen door werknemers (aangemaakt in de module HR), bijvoorbeeld in een bedrijfskantine, kunt u deze preset gebruiken. Voorwaarde hiervoor is dat u bij de werknemer (HR, Personeel, Onderhouden) een debiteur heeft gekoppeld.

 

 

Selecteren Vertegenwoordiger  
Vertegenwoordiger Naast het gebruik van een kassier kan het wenselijk zijn om aan een bon een vertegenwoordiger te koppelen. Door het koppelen van een vertegenwoordiger kunt u achteraf zien, voor welke omzet de vertegenwoordiger gezorgd heeft. Via de overzichten [POS, statistieken, Medewerker] wordt het mogelijk deze gegevens in op te vragen.

Er kan op verschillende manieren een vertegenwoordiger gekoppeld worden aan een bon:

 1. Indien u gebruik maakt van de preset 'Vertegenwoordiger', wordt de opgeven vertegenwoordiger altijd gebruikt
 2. Wordt er geen gebruik gemaakt van de preset 'Vertegenwoordiger', dan wordt de medewerker welke gekoppeld is aan de debiteur [Financieel, Debiteur, Onderhouden] gebruikt als vertegenwoordiger.
 3. Is er geen medewerker gekoppeld aan de debiteur en de preset 'Vertegenwoordiger' wordt niet gebruikt dan wordt de vertegenwoordiger gebruikt welke ingegeven is via de instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS]
 4. Indien geen van bovenstaande ingevuld is, dan is de vertegenwoordiger hetzelfde als de kassier.

Indien u gebruik maakt om een vertegenwoordiger te koppelen aan een bon, blijft het altijd mogelijk om op de X-rapportage de gegevens per kassier op te vragen.

Let op: Indien u eerst de vertegenwoordiger selecteert en daarna de debiteur en er is een medewerker gekoppeld aan de debiteur, dan wordt de medewerker van de debiteur gebruikt. Het is dus belangrijk eerst de debiteur te selecteren en daarna pas de vertegenwoordiger.

Vertegenwoordigerscode De preset 'Vertegenwoordigercode' bevat dezelfde functionaliteit als de preset 'Vertegenwoordiger' met als verschil dat u aan de preset 'Vertegenwoordigerscode' een vaste vertegenwoordiger kunt koppelen. Dus door gebruik van deze preset wordt de vertegenwoordigers automatisch gevuld en hoeft u deze niet meer in te geven.

 

 

Artikelgegevens  
Artikelcode (PLU) Voor veelverkochte artikelen kunt u een aparte preset maken. U moet aan deze preset een vaste artikelcode koppelen, die u kunt selecteren in het standaardselectiescherm voor artikelen.

Het makkelijkste is echter om gebruik te maken van een barcode-scanner. Via het onderhoud van artikelen [POS, Artikelen, Onderhouden, tabblad Leveranciers] kunt u een streepjescode ingeven. (Deze streepjescode mag niet bij een ander artikel voorkomen). Indien deze streepjescode door de scanner herkend wordt, wordt automatisch het artikel geselecteerd. Zie voor meer informatie  Ondersteunde EAN Inhouse codes (EAN Nederland)

Artikelselectie Met deze preset kunt u het artikel zoeken en selecteren dat u wilt aanslaan op de kassa. Het standaardselectiescherm voor artikelen verschijnt.
Voorraadgegevens Als deze preset functie is toegevoegd aan een toets(combinatie), kan de nieuwe preset gebruikt worden in [POS, Invoer, Kassa] op twee manieren:
 • Druk de toets(combinatie) in: de voorraad browser zal worden getoond voor het op dit moment geselecteerde artikel in het kasregister of, als nog geen artikel is verkocht, zal niets getoond worden.
 • Voer (een deel van) een artikelcode in en druk de ingestelde toets(combinatie) in: de voorraad browser wordt getoond voor het ingevoerde artikel.
Artikeltekst wijzigen Bij Tekstartikelen [POS, Artikelen, Onderhoud, attribuut: Tekst] kunt u extra informatie toevoegen, indien het artikel gebruikt wordt. Echter, dit kan storend zijn bij het gebruik van deze artikelen aan de kassa, vandaar dat u de mogelijkheid heeft om het invoeren van deze extra tekst uit te schakelen via [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS, Artikeltekst] 

Wilt u ondanks deze instelling toch extra tekst invoeren, welke op de bon afgedrukt wordt, dan kunt u deze preset gebruiken voor het invoeren van de extra informatie.

Omschrijving Van een aangeslagen artikel kunt u de omschrijving wijzigen. De gewijzigde omschrijving is zowel op uw beeldscherm als op de kassabon zichtbaar. De wijziging wordt niet opgeslagen in de database.
Retour Met deze preset kunt u artikelen retour nemen, bijvoorbeeld als een klant een eerder gekocht artikel komt inruilen.
Verlies Als deze preset functie is toegekend aan een toets(combinatie), kan de preset worden gebruikt in [POS, Invoer, Kassa]. Merk op, dat deze preset alleen kan worden geactiveerd als nog geen bon actief is en geen (order) debiteur is geselecteerd. Als de preset is geactiveerd, wordt de status van het kasregister omgezet in status "Verlies".

Door nogmaals op de preset "Verlies" of op <Esc> te drukken, zal de status van het kasregister weer teruggezet worden naar de standaard status.

Tijdens de status "Verlies" zijn alleen de volgende preset functies beschikbaar:

 • Artikelselectie
 • Artikelcode (PLU)
 • Aantal
 • Bon vervalt
 • Totaal (verwerken en afsluiten)

Tijdens de status "Verlies" wordt geen prijsinformatie getoond in het kasregisterscherm

Indien u de module E-Voorraad in uw licentie heeft dan is de functionaliteit van deze preset identiek aan de functionaliteit in [Voorraad, Magazijnbeheer, Tellingen], wat wil zeggen dat alleen de aantallen gecorigeerd worden. Via de functie [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering] kan de waarde van de voorraad gecorrigeerd worden. 

Indien u de module E-Voorraad niet in uw licentie heeft opgenomen dan wordt bij het gebruik van deze preset zowel de aantallen als de waarde van de voorraad gecorrigeerd.

Kostendrager Indien u de module E-Kostenanalyse in uw licentie heeft kunt u in de kassa een kostendrager opgeven. Standaard wordt de kostendrager gekozen welke gekoppeld is aan de artikelgroep

Indien u deze kostendrager wilt wijzigen of u heeft aan de artikelgroep geen kostendrager gekoppeld dan kunt u via deze preset de kostendrager wijzigen.

Exclusief/Inclusief Met de preset 'Exclusief/Inclusief' kunt u aangeven of u de bedragen in het kassascherm exclusief of inclusief BTW wilt zien en invoeren. U kunt in [POS, Onderhouden, Kassa's] selecteren welke stand in de kassa standaard is. Als u de preset 'Exclusief/Inclusief' éénmaal selecteert, wijzigt de stand van de kassa naar, bijvoorbeeld, exclusief BTW. De bedragen in het kassascherm worden nu exclusief BTW getoond. Tevens geschiedt de invoer van bijvoorbeeld nieuwe prijzen exclusief BTW. Als u nogmaals de preset Exclusief/Inclusief kiest, wijzigt de stand weer naar Inclusief BTW.

Zodra artikelen zijn geselecteerd in de kassa, kunt u de stand niet meer wijzigen. Als u onverhoopt toch de stand wijzigen, dient u de bon te laten vervallen en opnieuw in te voeren met de juiste BTW stand. Boven de invoer regel wordt getoond in welke stand de kassa verkeert.
Regel verwijderen Als deze preset functie is toegekend aan een toets(combinatie), kan deze worden gebruikt in [POS, Invoer, Kassa].

De toets 'Delete' kan ook worden gebruikt om aan een preset functie te worden toegekend.

Let op: Deze preset kan alleen worden geactiveerd als een (verkoop / verlies) regel is geselecteerd. Deze functie is geblokkeerd als een totaalregel wordt getoond of als een betaling is gedaan.

Het verwijderen van de laatste regel in het kasregister laat de actieve bon niet vervallen of sluiten.

 

 

Prijsgegevens  
Prijs Met deze preset kunt u van een aangeslagen artikel een nieuwe prijs geven. De nieuwe prijs wordt niet opgeslagen in de database
Aantal Het aantal stuks dat van één artikel wordt verkocht.

Via de instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, POS, Automatische regelconsolidatie] kunt u aangeven dat indien een artikel voor de tweede keer aangeslagen wordt, samengevoegd wordt tot 1 regel. Heeft u in deze situatie voor de tweede keer de artikelcode ingegeven dan is het via de preset 'Aantal' mogelijk het nieuwe aantal op te geven. Het aantal dat u hier opgeeft is het totale aantal. Het aantal zal dus niet opgeteld worden, bij het aantal dat reeds ingegeven is.

Optellen Deze preset maakt het mogelijk om bij een reeds ingevoerd aantal van een artikel een bepaalde hoeveelheid op te tellen. In alle gevallen waar de preset 'Aantal' gebruikt kan worden kan ook de preset 'Optellen' worden gebruikt.

Let op het verschil tussen de presets 'Aantal' en 'Optellen'. Als u de preset 'Aantal' gebruikt, wordt het eerder ingevoerde aantal vervangen door de nieuwe waarde. De preset 'Optellen' telt de ingevoerde waarde op bij het eerder ingevoerde aantal.  

Regel korting %
 • Druk de ingestelde toets(combinatie)in: een percentage zal moeten worden ingevoerd; de korting zal worden toegekend aan de huidige actieve regel.
  Let op
  : als <Esc> wordt ingedrukt bij het ingeven van een percentage, zal de functie geannuleerd worden.
 • Voer een percentage in en druk de toets(combinatie) in: de korting zal worden toegekend aan de huidige actieve regel.

Kortingspercentages moeten altijd worden ingevoerd in 2 decimalen en moeten tussen 0 en 100 vallen; de volgende invoer is geldig: Als geen decimalen separator is gegeven (punt noch komma), zal het ingegeven percentage door 100 gedeeld worden.Als wel een decimalen separator is ingegeven, is het niet noodzakelijk om decimalen in te geven.

 • [25.] -> 25%
 • [125] -> 1,25%

Nadat een korting aan een regel is toegekend, zal de automatische regelconsolidatie worden uitgeschakeld voor het betreffende artikel.

Regel korting
 • Druk de ingestelde toets(combinatie) in: een bedrag zal moeten worden ingevoerd; het corresponderende kortingspercentage zal worden berekend en toegekend.
  Let op : als <Esc> wordt ingedrukt bij het ingeven van een bedrag, zal de functie geannuleerd worden.
 • Voer een bedrag in en druk de toets(combinatie) in: het corresponderende kortingspercentage zal worden berekend en toegekend.

Nadat een korting aan een regel is toegekend, zal de automatische regelconsolidatie worden uitgeschakeld voor het betreffende artikel.

Factuurkorting Indien u over de gehele bon een bedrag als korting wil geven, kunt u via deze preset het bedrag ingeven. 

Bij het aanmaken van deze preset dient een phantom-artikel te koppelen. Het opgegeven kortingsbedrag zal vervolgens geboekt worden op de grootboekrekening welke aan dit phantom-artikel is gekoppeld. Tevens wordt over het kortingsbedrag de BTW berekend aan de hand van de BTW-code welke gekoppeld is aan het phantom-artikel. 

Factuurkorting % Indien u over de gehele bon een percentage als korting wil geven, kunt u via deze preset het bedrag ingeven.

Bij het aanmaken van deze preset dient een phantom-artikel te koppelen. Het opgegeven kortingspercentage zal vervolgens geboekt worden op de grootboekrekening welke aan dit phantom-artikel is gekoppeld. Tevens wordt over het kortingsbedrag de BTW berekend aan de hand van de BTW-code welke gekoppeld is aan het phantom-artikel. 

Totaal U kunt het totaal van de bon opvragen met deze preset.
Valutabedrag Met deze preset kunt u de waarde van een bon in andere valuta opvragen. Ook kunt u de waarde van het ingevoerde bedrag in een andere valuta opvragen door eerst een bedrag in de standaardvaluta in te voeren en vervolgens de preset te gebruiken. 

Indien u gebruikt maakt van meerdere valuta's in een kassalade, is het belangrijk dat u de betalingswijze per valuta aanmaakt. Hierdoor wordt het mogelijk om het totaalbedrag in een andere valuta op te vragen omn vervolgens ook het wisselgeld in diezelfde valuta terug te geven. Zie voor meer informatie betalingswijzen

Betalingswijze U kunt een toets koppelen aan een vaste betalingswijze. Bij het aanmaken van deze preset kunt u uit de bestaande betalingswijzen kiezen. De vaste betalingswijzen zijn 'Op rekening', 'Contant' en 'Te verrekenen'.
Betaalwijze zoeken U kunt een betaalwijze zoeken en selecteren met deze preset.
Waarde U kunt een van te voren bepaalde waarde in de kassa gebruiken.

 

Afdrukken Bonnen

Preset Omschrijving
Standaard-layout In het onderhoud van de kassa [POS, Onderhouden, Kassa, Tabblad, Tabblad Kassa] heeft u via de instelling 'Afdrukken' de mogelijk om aan te geven of de bonnen geprint worden. Indien de instelling ' Afdrukken' markeert wordt altijd een bon geprint. Markeert u deze instelling niet dan wordt er geen bon geprint.

Tevens kunt u bij de betaalwijze [POS, Onderhouden, Presets, Functie Betaalwijze] aangeven of u bij de specifieke betaalwijze een bon wilt printen. Deze instelling heeft altijd voorrang op de instelling van de kassa. Dus heeft u bij het onderhoud van de kassa aangegeven dat er geen bon geprint wordt en u geeft bij de betaalwijze aan dan er wel een bon geprint moet worden, dan wordt de bon wel geprint.

De gebruikte layout van de kassabon kan op onderstaande manieren ingesteld worden:

 • Indien aan de kassa [POS, Onderhouden, Kassa, Tabblad Kassa, Layout] een layout gekoppeld is, dan wordt deze layout standaard gebruikt.
 • Indien u aan de kassa geen lay-out heeft gekoppeld, dan wordt de lay-out  welke u heeft ingegeven bij de instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documenten, POS (bij het gebruikt van een bonprinter) of Directe factuur (bij het gebruik van een A4-printer)] gebruikt. 

Wilt u echter op een kassa een andere layout gebruiken, dan kunt u na het opstarten van de kassa [Pos, Invoer, Kassa] kiezen voor de preset "standaard-layout". Tot het moment dat u de kassa weer verlaat worden alle bonnen geprint met de layout die u bij deze preset selecteert.

Layout Selecteren Indien u de preset 'Layout selecteren' gebruikt voor ingeven van artikelen, dan kunt u een afwijkende bon-layout selecteren. Nadat alle gegevens ingevoerd zijn en gekozen wordt voor het afdrukken van de bon, wordt de bon met de geselecteerde layout afgedrukt. De volgende bon wordt weer met de standaard layout geprint. 
Afdrukken Door middel van de preset 'Afdrukken' kunt u een bon herprinten of de gegevens die op het scherm getoond worden printen. Ook indien u bij het onderhoud van de kassa of de betaalwijze heeft aangegeven dat er geen bon geprint wordt, kunt u met deze preset toch de bon printen.
 • Indien u deze preset in een leeg scherm gebruikt , dan wordt de laatste bon nogmaals geprint.
 • Indien u kiest voor deze preset tijdens het aanslaan van een bon, wordt de bon geprint van de reeds aangeslagen artikelen. Na het afdrukken van de bon, blijft het mogelijk andere artikelen aan de bon toe te voegen.
 • Ook kunt u een specifieke bon die reeds afgedrukt is, herpinten: Geef in een leeg scherm eerst het faktuurnummer in van de bon die u wilt herprinten en kies vervolgens de preset 'Afdrukken'.
 • Indien u een speficieke bon wilt herprinten maar het faktuurnummer is onbekend, dan kunt u een niet bestaand faktuurnummer ingeven en vervolgens kiezen voor de preset 'Afdrukken'. Vervolgens krijgt u een lijst met alle reeds afgedrukte faktuurnummers waaruit u kunt kiezen.

Bij het gebruik van deze preset wordt de standaardlayout gebruikt. Zoals bovenstaand reeds beschreven kan de standaardlayout op verschillende manier geselecteerd worden:

 • Via de preset Standaard-layout kunt u de standaard lay-out wijzigen. Deze lay-out wordt ook bij de preset 'Afdrukken' gebruikt.
 • Indien aan de kassa [POS, Onderhouden, Kassa, Tabblad Kassa, Layout] een layout gekoppeld is en u heeft niet de preset 'Standaard-layout' gebruikt, dan wordt de layout gebruikt welke aan de kassa gekoppeld is.
 • U heeft de preset 'Standaard-layout' niet gebruikt en aan de kassa geen lay-out gekoppeld dan wordt de lay-out gebruikt welke u heeft ingegeven bij de instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documenten, POS (bij het gebruikt van een bonprinter) of Directe factuur (bij het gebruik van een A4-printer)]
Afdrukken met layout De preset 'Afdrukken met Layout' bevat dezelfde functionaliteit als de preset 'Afdrukken' met 1 verschil: Niet de standaard-layout wordt gebruikt, maar de lay-out welke gekoppeld is aan deze preset.

Indien de standaard-layout via de bonprinter geprint wordt en het is wenselijk om de bon ook op een A4-printer af te drukken, dan kunt u een A4-layout koppelen aan deze preset. Nadat de bon afgedrukt is, kiest u voor deze preset en de bon wordt nogmaals op een A4-printer geprint.

Indien u de bon wilt herprinten met een andere layout dan gekoppeld is aan deze lpreset dan dient u eerst te kiezen voor de preset 'Layout-selecteren' en vervolgens voor de preset 'Afdrukken'. 

Afdrukken aan/uit Als u bij het onderhoud van de kassa EN bij de betaalwijze aangeeft dat er geen bon geprint wordt, dan kunt u met behulp van deze preset een uitzondering maken en toch de bon printen. Als u de instelling aanzet, geldt dit voor alle volgende bonnen, totdat u de kassa verlaat of middels deze preset het afdrukken weer uitzet.

Indien u bij de betaalwijze heeft aangegeven dat er WEL een bon geprint moet worden, dan heeft deze altijd voorrang. Het gebruik van de preset 'Toggle printing' overruled dus de instelling van de kassa OF overruled de instelling betaalwijze als deze Niet gemarkeerd is.

Notitie Als deze preset gebruikt wordt in het kasregister, krijgt u een scherm waarin u de notitie of opmerking kunt zetten. Via [Systeem, Logistiek, Lay-outs, POS] kunt u in het kopregelblok het veld 'Notitie' toevoegen, zodat de notitie op de bon afgedrukt wordt.
Bon vervalt Als een bon niet correct is en nog niet is afgesloten door een betalingswijze op te geven, kunt u de bon met deze preset laten vervallen. U kunt deze vervallen bon afdrukken door de instelling 'Afdrukken' aan te vinken (Voor een A4 layout moet u het database veld 'Notitie' toevoegen).
In de wacht zetten Deze preset maakt het voor de kassier mogelijk om een open bon in de wacht te zetten. Een open bon is een bon zonder betaling en met een openstaand bedrag hoger dan nul.
Opvragen Deze preset maakt het voor de kassier mogelijk om een open bon in de wacht te zetten. Een open bon is een bon zonder betaling en met een openstaand bedrag hoger dan nul.

 

 

Randapparatuur  
EFT Herprint Als op een 3-weg koppelings-terminimal de bon niet geprint wordt, dan kan via deze preset de bon herprint worden. Op de bon wordt vervolgens de status van de betaling geprint.
Openen kassalade In het onderhoud van de kassa [POS, Onderhouden, Kassa, Tabblad, Tabblad Kassa] heeft u via de instelling 'Openen Kassalade' de mogelijkheid om aan te geven of de kassalade automatisch geopend moet worden. Indien u de instelling 'Openen Kassalade' markeert wordt altijd de lade geopend. Markeert u deze instelling niet dan wordt de kassalade niet geopend.

Tevens kunt u bij de betaalwijze [POS, Onderhouden, Presets, Functie Betaalwijze] aangeven of u bij de specifieke betaalwijze de kassalade geopend wordt. Deze instelling heeft voorrang op de instelling van de kassa. 

Als er een kassalade is aangesloten aan het kasregister en de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd, zal de kassalade ondanks bovenstaande instellingen bij het gebruik van deze preset open gaan. Tevens kan deze preset tussentijds gebruikt worden. U kunt bij gebruik van deze preset ook een bon laten afdrukken door de instelling 'Afdrukken' aan te vinken (Voor een A4 layout moet u het database veld Notitie toevoegen).

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.451.269
 Assortment:  Date: 19-05-2018
 Release:  Attachment:
 Disclaimer