One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Activa afletteren

Introductie

U heeft bij het onderhouden van een activum  de mogelijkheid om een activum af te letteren. Dit kan nodig zijn indien het activum vanwege een afgesloten periode in een andere periode is afgeschreven. U kunt met behulp van het 'mutatie afletteren' scherm ervoor zorgen dat deze budgetregels niet meer worden getoond bij [Activa, Invoer, Verwerken].

Uitleg van de velden

Bij het onderhoud van het activum drukt u op de knop afletteren. Het scherm om het activum af te letteren verschijnt.

Budget
Hier worden de berekende budgetregels getoond op basis van begindatum, einddatum en afschrijvingsmethode.

Realisatie
De afschrijvingen die werkelijk zijn gedaan worden in de rechterhelft van het scherm getoond.

De knoppen

Start
Met deze start knop kunt u de geselecteerde budgetregels en geselecteerde realisaties met elkaar afstemmen.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm af om terug te keren naar het activa onderhouden scherm.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 09.476.188
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer