One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Transacties koppelen op de grootboekkaart

Introductie

Introductie

Op de grootboekkaart kunt u middels de knop 'Koppelen' grootboekmutaties aan elkaar koppelen. Bij het koppelen van grootboekmutaties op neutrale balansrekeningen mag het saldo van de te koppelen transacties ongelijk zijn aan 0. Wanneer dit het geval is heeft u de mogelijkheid om automatisch een boeking te genereren voor het verschilbedrag.


 

Uitleg van de velden

Wanneer u op een neutrale balans rekening een aantal transacties selecteert waarvan het saldo ongelijk is aan 0, en op de knop 'Koppelen' drukt verschijnt de volgende melding:

"Het saldo van de geselecteerde transactie is ongelijk aan nul. Wilt u een boeking aanmaken voor het verschil?"

Met de knop 'Nee' annuleert u het koppelen, terwijl u met de knop 'Ja' een nieuw scherm opent waarmee u de boeking kunt genereren.

Dagboek
Dit veld is verplicht om in te vullen. U dient hier een memoriaaldagboek te selecteren. Dit dagboek wordt gebruikt om de verschillenboeking in aan te maken. Standaard is dit veld gevuld met memoriaaldagboek dat u het laatst heeft gebruikt in dit scherm.

Grootboekrekening
Hier kunt u de grootboekrekening selecteren die u wilt gebruiken om de verschillenboeking te maken. U kunt alleen neutrale balansrekeningen of een Winst en Verlies rekening van het type 'Kosten', 'Omzet' of 'Neutraal' selecteren. Dit veld is verplicht om in te vullen.

Datum
In dit veld kunt u de datum voor de verschillenboeking invullen. Standaard is dit veld gevuld met de datum waarop u ingelogd bent. Dit veld is verplicht om in te vullen.

Rapportagedatum
In dit veld kunt u de rapportagedatum voor de verschillenboeking invullen. Standaard is dit veld gevuld met de datum waarop u ingelogd bent. Dit veld is verplicht om in te vullen.

Omschrijving
In dit veld kunt u een omschrijving voor de boeking invullen. Standaard wordt de omschrijving 'Verschillen koppelen' voorgesteld. Dit veld is verplicht om in te vullen.

Kostenplaats
In dit veld kunt u een kostenplaats gebruiken voor de boeking. In dit veld wordt standaard de laatst gebruikte kostenplaats gevuld.

Kostendrager
In dit veld kunt u een kostendrager gebruiken voor de boeking. In dit veld wordt standaard de laatst gebruikte kostendrager gevuld.

Project
In dit veld kunt u een project gebruiken voor de boeking. In dit veld wordt standaard het laatst gebruikte project gevuld.

Sectie transactie

De gegevens in deze sectie kunt u niet aanpassen. Hier wordt de boeking getoond zoals die wordt aangemaakt op basis van de gegevens zoals u die boven in het scherm heeft ingevuld.

Onderaan het scherm heeft u de volgende knoppen.

Verwerken
Met deze knop koppelt u de regels en wordt de verschillen boeking aangemaakt.

Annuleren
Met deze knop annuleert u het koppelen en keert u terug op de grootboekkaart.

Nadat u op verwerken heeft gedrukt worden de regels gekoppeld en wordt de verschillenboeking aangemaakt. Op de grootboekkaart ziet dit er als volgt uit:

De verschillenboeking wordt aangemaakt in de standaardvaluta op basis van het verschil bedrag in de standaard valuta. Wanneer u bijvoorbeeld een boeking van EUR 20,- koppelt aan een boeking van USD 18,- (wat EUR 15,- is in de standaard valuta) wordt de verschillenboeking aangemaakt voor het bedrag van EUR 5,- (het verschil tussen 20 en 15). 

U kunt de koppeling ongedaan maken door één of alle gekoppelde regels te selecteren en op de knop 'Ontkoppelen' te drukken. De regels zijn dan niet meer gekoppeld, maar de verschillenboeking blijft aanwezig. Deze kunt u desgewenst verwijderen of laten vervallen.

Wanneer u een van de originele boekingen verwijdert of laat vervallen, dan wordt de koppeling ongedaan gemaakt, maar de verschillenboeking blijft aanwezig. Deze kunt u desgewenst verwijderen of laten vervallen.

Als u de verschillenboeking verwijdert, of laat vervallen terwijl de koppeling nog aanwezig is, dan wordt de koppeling ongedaan gemaakt.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 15.881.585
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer