One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Pos-portal: Tellingen invoeren

Introductie

Tellingen voor de verschillende filialen kunnen worden ingevoerd via de Pos-portal.

Uitleg

De verantwoordelijke filiaal medewerker kan het verschil ingeven of het absolute nieuwe aantal. 

Door de telling te bewaren wordt de transactie direct opgeslagen in de Exact Globe Next database op het hoofdkantoor.

Rekening

Debet

Credit

Inkoop

900 (10*90)

 

Leveringen

 

900 (10*90)

Als de voorraadwaarderingsmethode Classic VVP of GIP is, dan krijgt de telling direct een waarder (aantal * kostprijs). Als de voorraadwaarderingsmethode VVP, FIFO of LIFO is, dan krijgt de telling pas een waarde als op het hoofdkantoor de voorraad wordt gewaardeerd [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering].

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.210.191
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer