One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Tariefstructuur in E-project t/m batch 351

Het programma volgt een bepaalde prioriteit in het hanteren van de tariefstructuur. Bij het opstellen van het factuurvoorstel analyseert het programma de gerealiseerde taken en kijkt of de combinatie van de gerealiseerde taken en de gegevens die vastgelegd zijn in de order voldoen aan de voorwaarden van een van de onderstaande tarieven.

 1. Tarief per medewerker per artikel per project/verkooporder;
 2. Tarief per artikel per project;
 3. Tarief per artikel per klant (prijsafspraak);
 4. Tarief per artikel per categorie (prijslijst);
 5. Tarief per artikel;
 6. Tarief per medewerker.

Bij het bepalen van het tarief heeft tarief 1. de hoogste prioriteit. Als de ingevoerde gegevens niet aan deze criteria voldoen, zoekt het programma de lijst af naar het juiste tarief. Tarief nummer 6 heeft daarmee automatisch de laagste prioriteit.

Hieronder volgen de voorwaarden waaraan je bij het invoeren van een project op basis van een order [ Projecten, Projecten, Onderhouden ] / [ Order, Invoer, Verkooporders ] moet voldoen om gebruik te maken van de verschillende tarieven.
Bij het factureren van de gerealiseerde taken kijkt het pakket in de order naar de nog niet gefactureerde regels om mede het tarief te bepalen.

1. Het 'Tarief per medewerker per artikel per project/verkooporder'
Bij het vastleggen van de afspraak voor het tarief per medewerker per artikel per project dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Gebruik geen prijslijst en/of prijsafspraak in de orderregel;
 • In de kolom 'Besteld' kunt u het initiele afgesproken aantal uren uit de afspraak vastleggen. Tijdens het realiseren van de uren door de medewerker hier het aantal "afsnoepen". Zo kunt u ook via de verkooporder de voortgang van het project bijhouden.
  Maakt u hiervan gebruik, dan dient u een tweede regel aan te maken die identiek is aan de regel zoals in deze punten beschreven, maar dan zult u hier een aantal van 0 in de kolom 'Besteld' in te dienen voeren. Dit is een zogenaamde 'Tariefregel'. U kunt dus ook één regel met het aantal 'Besteld' van 0 invoeren wanneer u slechts het tarief wilt vastleggen en niet het afgesproken aantal uren.
 • In de kolom 'Afleverdatum' geeft u de datum waarop en waarna het tarief voor de medewerker geldt.
 • Verander de 'netto prijs' in de orderregel naar het afgesproken tarief;
 • Selecteer de medewerker in de orderregel waarvoor dit tarief geldt;

Voer de orderregel in met uurartikel CONS001, een aantal van 8, verander de netto prijs naar 90 en kies medewerker 30947. En in dit geval ook een extra 'tariefregel' met uurartikel CONS001, een aantal van 0, een nettoprijs van 90 en medewerker 30947.

Realisaties

Uurartikel

Aantal

Verkoopprijs

Bedrag

Medewerker

CONS001

8

90

720

30947

CONS001

4

80

320

40101

Medewerker 30947 realiseert de geplande uren op het project. Het programma zal aan de hand van de voorwaarden voor dit tarief een verkoopprijs van 90 in het factuurvoorstel genereren, ongeacht de voorgedefinieerde verkoopprijs van 80 in het onderhoud van het uuratikel.
Medewerker 40101 realiseert extra uren op dit project. Het programma kiest de voorgedefinieerde verkoopprijs van 80 uit het onderhoud van het artikel, omdat deze regel niet aan de voorwaarden van dit tarief voldoet.

2. Het 'Tarief per artikel per project'
Om gebruik van dit tarief te maken dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Gebruik geen prijslijst en/of prijsafspraak in de orderregel;
 • In de kolom 'Besteld' kunt u het initiele afgesproken aantal uren uit de afspraak vastleggen. Tijdens het realiseren van de uren door de medewerker hier het aantal "afsnoepen". Zo kunt u ook via de verkooporder de voortgang van het project bijhouden.
  Maakt u hiervan gebruik, dan dient u een tweede regel aan te maken die identiek is aan de regel zoals in deze punten beschreven, maar dan zult u hier een aantal van 0 in de kolom 'Besteld' in te dienen voeren. Dit is een zogenaamde 'Tariefregel'. U kunt dus ook één regel met het aantal 'Besteld' van 0 invoeren wanneer u slechts het tarief wilt vastleggen en niet het afgesproken aantal uren.
 • In de kolom 'Afleverdatum' geeft u de datum waarop en waarna het tarief voor de medewerker geldt.
 • Verander de 'netto prijs' in de orderregel naar het afgesproken tarief;
 • Selecteer medewerker '0' in de orderregel. Hiermee geeft u aan dat het geldt voor alle medewerkers die uren realiseren op dit project;

Voer de orderregel in met uurartikel CONS001, een aantal van 12, verander de netto prijs naar 90 en laat medewerker '0' in de regel staan. En in dit geval ook een extra 'tariefregel' met uurartikel CONS001, een aantal van 0, een nettoprijs van 90 en medewerker '0'.

Realisaties

Uurartikel

Aantal

Verkoopprijs

Bedrag

Medewerker

CONS001

8

90

720

30947

CONS001

4

90

360

40101

Voor iedere medewerker die uren realiseert op dit project zal het programma de verkoopprijs van 90 in het factuurvoorstel hanteren, ongeacht de voorgedefinieerde verkoopprijs van 80 in het onderhoud van het uuratikel.

3. Het 'Tarief per artikel per klant (prijsafspraak)'
Om gebruik van dit tarief te maken dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Maak een prijsafspraak aan voor de klant;
 • Voor het uurartikel CONS001 is de verkoopprijs van 01-07-2005 t/m 30-07-2005 voor deze klant 100;
 • Voor het uurartikel CONS001 is de verkoopprijs van 01-08-2005 t/m 31-08-2005 voor deze klant 120;

In een orderregel mag je het artikel CONS001 niet invoeren aangezien anders het programma het 'tarief per (medewerker per) artikel per project' gebruikt. Maakt u voor uw projecten dus alleen gebruik van deze manier van tariefstelling, hoeft u dus niets in de verkooporder te zetten. 

Realisaties

Realisatiedatum

Uurartikel

Aantal

Verkoopprijs

Bedrag

Medewerker

30/06/2005

CONS001

2

80

160

30947

05/07/2005

CONS001

4

100

400

30948

19/08/2005

CONS001

4

120

480

30949

Voor iedere medewerker die uren op een project van deze klant realiseert voor 01-07-2005 kiest het programma de verkoopprijs van 80 uit het onderhoud van het uurartikel. Voor uren die medewerkers realiseren tussen 01-07-2005 en 30-07-2005 kiest het programma een verkoopprijs van 100 en voor uren die medewerkers realiseren tussen 01-08-2005 en 31-08-2005 kiest het programma een verkoopprijs van 120.

4. Het 'Tarief per artikel per classificatie (prijslijst)'
Het 'Tarief per artikel per classificatie (prijslijst)' legt de link tussen de classificatie van debiteuren en de classificatie van de prijslijst om het tarief voor uurartikelen te bepalen.
Om gebruik van dit tarief te maken dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Maak een prijslijst met het uurartikel CONS001 erin en de classificatie die u aan de debiteur heeft toegekend;
 • Voor het uurartikel CONS001 geldt een verkoopprijs van 100 voor de periode 01-07-2005 t/m 30-07-2005;
 • Voor het uurartikel CONS001 geldt een verkoopprijs van 120 voor de periode 01-08-2005 t/m 31-08-2005;

In een orderregel mag u het artikel CONS001 niet invoeren aangezien anders het programma het 'tarief per (medewerker per) artikel per project' gebruikt.

Realisaties

Realisatiedatum

Uurartikel

Aantal

Verkoopprijs

Bedrag

Medewerker

30/06/2005

CONS001

2

160

160

30947

05/07/2005

CONS001

4

400

400

30948

19/08/2005

CONS001

4

480

480

30949

Voor iedere medewerker die uren realiseert voor 01-07-2005 kiest het programma een standaard verkoopprijs van 80. Voor uren die men realiseert tussen 01-07-2005 en 30-07-2005 kiest het programma bij het factuurvoorstel een verkoopprijs van 100 en voor realisaties tussen 01-08-2005 en 31-08-2005 een verkoopprijs van 120.

5. Het 'Tarief per artikel'
Om gebruik van dit tarief te maken dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Maak geen prijslijst en/of prijsafspraak aan;
 • CONS001 heeft een voorgedefinieerde verkoopprijs van 60;
 • Verander de verkoopprijs van CONS001 naar 80 op 01-07-2004  (in het onderhoud van de uren);

In een orderregel mag je het artikel CONS001 niet invoeren aangezien anders het programma het 'tarief per (medewerker per) artikel per project' gebruikt.

Realisaties

Realisatiedatum

Aantal

Verkoopprijs

Bedrag

Medewerker

30/06/2004

8

60

480

30947

07/07/2004

4

80

320

40101

Voor medewerkers die uren realiseren voor 01-07-2004 kiest het programma een verkoopprijs van 60. Voor medewerkers die na 01-07-2004 uren realiseren kiest het programma een verkoopprijs van 80.

6. Het 'Tarief per werknemer'
Om gebruik van dit tarief te maken dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Maak geen prijslijst en/of prijsafspraak aan;
 • Het uurartikel CONS001 heeft geen voorgedefinieerde verkoopprijs, de verkoopprijs is nul;
 • Maak nieuwe uurartikelen aan met bijv. 'Junior tarief' (TARMW1) met verkoopprijs 80 en 'Senior Tarief' (TARMW2) met verkoopprijs 100;
 • Koppel artikel 'TARMW1' aan medewerker 30947 op het tabblad 'Extra' [ HR, Personeel, Onderhouden ]/[Systeem, HR & Beveiliging, Medewerkers ] van het medewerkeronderhoud;
 • Koppel artikel 'TARMW2' aan medewerker 40101 op het tabblad 'Extra' van het medewerkeronderhoud;

In een orderregel mag u het artikel CONS001 niet invoeren aangezien anders het programma het 'tarief per (medewerker per) artikel per project' gebruikt.

Realisaties

Uurartikel

Aantal

Verkoopprijs

Bedrag

Medewerker

CONS001

8

80

720

30947

CONS001

4

100

400

40101

Als medewerker 30947 uren op het project realiseert, kiest het programma een verkoopprijs van 80. Voor medewerker 40101 kiest het programma de verkoopprijs van 100.

Stroomschema tariefstructuur

In het onderstaande stroomschema staan de keuzes die Exact Globe 2003 maakt aan de hand van de diverse voorwaarden.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 11.021.331
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer