One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual - Vouchers

Vouchers

Inleiding

U kunt vouchers aanmaken om naar een debiteur of crediteur te sturen. Op een voucher die u naar een debiteur stuurt, staan de betalingen die u van deze debiteur heeft ontvangen. Op een voucher die u aan een crediteur stuurt, staan de betalingen die u aan deze crediteur heeft voldaan.

Aangezien het aanmaken voor een voucher voor ontvangsten hetzelfde werkt als het aanmaken van een voucher voor uitgaven, wordt in dit hoofdstuk alleen het proces van een voucher voor ontvangsten beschreven.

Procedure

Instellingen vouchers definiëren

Voordat u vouchers naar debiteuren en crediteuren kunt sturen, dient u eerst de instellingen te definiëren in [Bestand, Administratie instellingen, Vouchers].

Vouchers aanmaken

Voordat u vouchers voor ontvangsten kunt afdrukken, dient u de debiteurentransacties te selecteren die op de voucher afgedrukt moeten worden [Debiteuren, Vouchers, Aanmaken vouchers]. Alle transacties van bank-, giro- en kasboeken, uitgebreid met de ontvangstentransacties die in het memoriaal zijn ingevoerd, kunnen geselecteerd worden.

Vouchers afdrukken

De vouchers kunnen in [Debiteuren, Vouchers, Afdrukken vouchers] afgedrukt worden, gebaseerd op de lay-outs die u gedefinieerd heeft in [Management, Applicatie, Lay-outonderhoud, Formulierenlay-out] in het System menu.

Vouchers annuleren

In deze functie [Debiteuren, Vouchers, Annuleren vouchers] kunt u een voucher annuleren. U kunt alleen vouchers met de status 'Afgedrukt' annuleren, waardoor de voucher de status 'Geannuleerd' krijgt. U kunt een geannuleerde voucher in overzichten terugzien.

Vouchers verwijderen

Met deze functie [Debiteuren, Vouchers, Verwijderen vouchers] kunt u vouchers uit uw administratie verwijderen. U kunt alleen vouchers met de status 'Afgedrukt' of 'Geannuleerd' verwijderen. Nadat een voucher verwijdert is, kan hij niet meer opgevraagd worden in een overzicht.

Overzichten vouchers

U kunt de vouchers die u heeft aangemaakt in een overzicht bekijken [Debiteuren, Vouchers, Overzicht vouchers]. U kunt het overzicht sorteren op debiteur of op volg- of vouchernummer.


Finance Manual > Inhoud > Vouchers

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.841.430
 Assortment:  Date: 06-11-2007
 Release:  Attachment:
 Disclaimer