One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Grootboekrekening type activumrekening

Introductie

Introductie

De waarde van de vaste activa wordt geregistreerd op de grootboekrekening met het type activumrekening.

 

Uitleg

De balansgrootboekrekening en de afschrijvingsgrootboekrekening dienen beide van het type activumrekening te zijn. Het resultaat van de balans- en afschrijvingsgrootboekrekening vertegenwoordigt de boekwaarde van de activa.

De afschrijvingsrekening is optioneel. Er kan voor worden gekozen om rechtsreeks op een kostenrekening af te schrijven, waardoor de balansrekening direct wordt gecrediteerd met het bedrag van de afschrijving.

Door het verplicht stellen van de invoer van een serienummer bij het gebruik van een activumrekening, wordt de consistentie tussen de grootboekrekening en de subadministratie van activa gegarandeerd. Het verplicht stellen van een serienummer kan worden gedaan door het aanvinken van het selectievak 'Artikel' bij het aanmaken en onderhouden van grootboekrekeningen (tabblad Basis, sectie Analytisch Benodigd).

De volgende transacties kunnen worden onderscheiden voor het type activumrekening:

Aankoop van een activum
Alle aankopen van activa dienen geregistreerd te worden op een grootboekrekening van het type activumrekening. Aankopen van activa worden direct geregistreerd in het inkoopdagboek of het memoriaal. Het invullen van het veld 'serienummer' is hier van belang, zodat het systeem herkend dat het om een activum gaat. Door middel van deze boeking wordt de balansrekening van de activa gedebiteerd.

Afschrijving van een activum
Afschrijving van een activum kan op twee manieren plaatsvinden. De eerste manier is om gebruik te maken van de grootboekrekening afschrijving activa, welke van het type activumrekening is. Deze rekening zal door de afschrijving worden gecrediteerd. De kostenrekening die voor de afschrijving wordt gebruikt zal worden gedebiteerd voor het bedrag van de afschrijving.

De tweede manier is om de afschrijving van de activa rechtstreeks te boeken op de balansrekening activa, welke dan wordt gecrediteerd. De kostenrekening wordt ook bij deze manier gedebiteerd.

Verkoop van een activum
Verkoop van een activum resulteert in de creditering van de balansrekening en in de debitering van de afschrijvingsrekening, als hier gebruik van wordt gemaakt.

Als geen gebruik wordt gemaakt van de afschrijvingsrekening, wordt alleen de balansrekening gecrediteerd.

Herwaardering van een activum
Herwaardering van een activum kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve herwaardering wordt de balansrekening gedebiteerd, en de afschrijvingsrekening wordt gecrediteerd. Als er een negatieve herwaardering plaatsvindt dan is de boeking omgekeerd: de balansrekening wordt gecrediteerd en de afschrijvingsrekening wordt gedebiteerd.

Afvloeien van een activum
Het afvloeien van een activum crediteert de balansrekening en debiteert de afschrijvingsrekening. Als geen gebruik wordt gemaakt van de afschrijvingsrekening wordt alleen de balansrekening gecrediteerd.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.438.007
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer