One moment please...
 
 
Exact Compact+   
 

Aanmaken Lay-outs

Introductie


In Exact Compact is het mogelijk gebruik te maken van diverse functies waarbij het noodzakelijk is gebruik te maken van een aangemaakte lay-out. U kunt denken aan het versturen van facturen en het aanmanen van uw debiteuren. Daarnaast biedt Exact Compact een uitgebreide mogelijkheid voor het versturen van debiteuren- en crediteuren etiketten. In Exact Compact kunt u zelf lay-outs definiëren of de standaard meegeleverde lay-outs aanpassen.

 

De lay-out van uw verkoopfactuur kan als het visitekaartje van uw organisatie worden gezien, het is dan ook belangrijk hier zorg aan te besteden. Om u werk uit handen te nemen maken wij graag voor u een lay-out die voldoet aan uw wensen. Wanneer u wilt weten wat de mogelijkheden en tarieven zijn, kunt u contact opnemen met uw Exact Software Center of onze support afdeling via telefoonnummer: 015-711 51 00. 

 

Uitleg
 

Binnen de programmatuur kunt u lay-outs maken naar uw eigen specifieke wensen. Afhankelijk van uw licentie kunt u één of meerdere lay-outs definiëren/aanpassen. In dit Online helpbestand zullen de menupaden worden beschreven voor het aanmaken van lay-outs. In Toevoegen databasevelden aan factuurlay-out worden de databasevelden behandeld die u in de lay-out kunt selecteren.

Exact levert een aantal standaardlay-outs mee. Deze lay-outs zijn aangemaakt om u een voorbeeld te geven van de mogelijkheden die u heeft binnen de lay-outs. In dit document vindt u een overzicht van de functies bij het aanmaken van een lay-out. Als voorbeeld wordt de factuurlay-out gebruikt.

U gaat naar menupad [Systeem, Lay-outs, Verkoopfacturen] of (SLF). Hier kunt u een lay-out openen of een nieuwe lay-out aanmaken.

Indien u kiest voor "Bestand, Openen", dan kunt u een bestaande lay-out openen.

MENU

Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijkheden die u heeft bij het menu bovenin uw scherm.

Bestand, Nieuw

Met deze functie kunt u een nieuwe lay-out aanmaken. Er zullen geen velden op de lay-out staan en u dient elk veld te definiëren.

Bestand, Openen

Hier kunt een eerder gedefinieerde of de standaardlay-out van Exact selecteren en openen.

Bestand, Sluiten

Indien u de lay-out wilt verlaten, dient u te kiezen voor sluiten. De lay-out zal afgesloten worden. Indien u veranderingen doorgevoerd heeft, dan krijgt u de vraag of u de wijzigingen wilt bewaren.

U kiest voor "Ja" als de wijzigingen opgeslagen moeten worden. Let op: De naam van de lay-out blijft hetzelfde, dus de lay-out wordt hierboven bijvoorbeeld opgeslagen als NLEXACT1.

Bestand, Bewaren (als)

Na het wijzigen van de lay-out is het belangrijk dat u de wijzigingen bewaart. Indien u kiest voor "Bewaren" dan wordt de lay-out onder de huidige naam opgeslagen. Als u kiest voor "Bewaren als" dan kunt u een nieuwe naam ingeven.

Bestand, Importeren / Exporteren

Lay-outs zijn administratie afhankelijk en kunnen via een export- en importslag naar een andere administratie worden overgezet. Wanneer u de lay-out opent, kunt u de lay-out exporteren via de optie 'Exporteren'. U slaat de lay-out op (met de extensie *.fkl) in de usr directory van Exact Compact. Hierna kunt u in de huidige administratie via de optie 'Importeren' de lay-out in de usr directory selecteren en importeren.

Bestand, Lay-out verwijderen

De lay-out kunt u via dit menu verwijderen. De lay-out die geopend is zal verwijderd worden.

Bestand, Afdrukken / Voorbeeld

Met deze keuze kunt u de lay-out afdrukken of u krijgt een voorbeeld op uw scherm van de gemaakte/ aangepaste lay-out.

Bewerken, Toevoegen

De belangrijkste keuze in uw menubalk is toevoegen. Hiermee kunt u de velden in uw lay-out toevoegen. De gegevens die u in onderhoudsschermen of in invoerschermen heeft ingegeven kunt u hier selecteren. Bijvoorbeeld een artikelcode van een artikel via [Bewerken, Toevoegen, Databaseveld].

Bewerken, Toevoegen, Tekstveld

Met het toevoegen van een tekstveld kunt u een vaste tekst invoeren. Deze wordt altijd op de lay-out afgedrukt.

Bewerken, Toevoegen, Rekenveld

Als een bepaald veld niet in de lijst staat dan kunt u een rekenveld toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een percentage berekenen van een totaalbedrag. Aan een rekenveld kunt u een label koppelen. Dit is de naam die u aan de berekening geeft. Deze berekening kunt u later in een nieuw rekenveld weer gebruiken, zodat u niet de hele berekening nogmaals dient te definiëren.

Bewerken, Toevoegen, Kader

Om bepaalde gebieden in een lay-out te accentueren kunt u een kader toevoegen. Bij het kader kunt u een aantal instellingen definiëren.

Bewerken, Toevoegen, Afbeelding

Wanneer u een bedrijfslogo toe wilt voegen, dan kunt u kiezen voor de optie afbeelding, u heeft de mogelijkheid om een bestand te selecteren.

In het veld 'Blok' kunt u aangeven in welk blok u de afbeelding wenst te plaatsen.
Indien de optie 'Alleen referentie bewaren' wordt aangevinkt, zal de afbeelding niet afzonderlijk in de lay-out worden opgeslagen. In dat geval zal de afbeelding van de lay-out verdwijnen als de afbeedling wordt verwijderd of verplaatst naar een andere map. Indien deze optie wordt uitgevinkt, zal de afbeelding wel afzonderlijk in de lay-out worden opgeslagen. Het verwijderen van de oorspronkelijke afbeelding zal dan geen invloed hebben op de lay-out. Het nadeel is dat de lay-out meer schijfruimte in beslag zal nemen.

Zodra u in op [OK] klikt, komt kunt u een afbeeldingsbestand selecteren.

Vanuit dit scherm kunt u een afbeelding openen, door naar de map te gaan waar de afbeelding zich bevindt, de afbeelding te selecteren en te kiezen voor [Open]. U kunt de volgende soorten afbeeldingen selecteren: .jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .gif

U kunt de afbeelding met de muis of met de pijltjes toetsen verplaatsen naar de juiste plek.

Bewerken, Knippen / Kopiëren / Plakken

Hiermee kunt u geselecteerde velden in de lay-out verwijderen (knippen), kopiëren en plakken. Met plakken zet u de velden die u geknipt heeft op de lay-out.

Bewerken, Lettertype

Met deze optie kan het lettertype van de lay-out worden aangepast.

Bewerken, Veld wijzigen

Het geselecteerde veld kunt u bewerken/wijzigen.

Bewerken, Blokinstellingen

Met de "Blokinstellingen" kunt u aangeven op welke pagina's van de factuur de blokken op de lay-out moeten komen. Het kan wenselijk zijn dat niet alle blokken op alle pagina's worden weergegeven. Deze instelling geldt alleen voor factuurlay-outs en niet voor de andere. Het adres van de debiteur wilt u mogelijk alleen op eerste pagina van de factuur afdrukken. In de blokinstellingen kunt u deze informatie weergeven.

Bewerken, Lay-out instellingen

In deze instellingen kunt u de omschrijving van de lay-out ingeven. Daarnaast kunt u de taal ingeven.

Bewerken, Verwijderen

Het geselecteerde veld kunt u verwijderen.

Bewerken, Onderliggende velden tonen

Het kan voorkomen dat meerdere velden over elkaar geplaatst worden. Deze kunt u bekijken met "Onderliggende velden tonen".

Beeld, Zichtbaarheid

In de lay-out kunnen verschillende velden over elkaar heen gedefinieerd worden. Met name bij het artikelblok en het tekstregelblok zal dit zich voordoen. Om een duidelijk beeld te krijgen van welke velden in welk blok gedefinieerd zijn is het aan te raden om naar "Beeld, Zichtbaarheid" te gaan en dan 1 blok te markeren. Dit blok wordt dan getoond zonder alle andere blokken.

Beeld, Raster: Tekenen

Met deze optie kunt u de zichtbaarheid van rasterpuntjes in- en uitschakelen. Indien u het gebruik van rasterpuntjes inschakelt, is het eenvoudiger te zien of alle velden goed zijn uitgelijnd. Velden die u toevoegt worden echter niet automatisch op dit raster uitgelijnd. Dit gebeurt alleen indien ook het gebruik van een raster is ingeschakeld. Als deze optie is aangevinkt, dan is deze instelling geactiveerd.

Beeld, Raster: Gebruiken

Met deze optie kunt u het gebruik van een raster in- en uitschakelen. Indien u het gebruik van een raster inschakelt, worden de velden die u toevoegt automatisch uitgelijnd op een raster. Dit vereenvoudigt de uitlijning van velden onderling. Als deze optie is aangevinkt, dan is deze instelling geactiveerd.

Venster, Water

Alle geopende lay-outs worden schuin over elkaar heen gezet, zodat alle lay-outs gedeeltelijk zichtbaar zijn.

Venster, Alles tonen

Alle geopende lay-outs worden naast/onder elkaar gezet, zonder dat ze elkaar overlappen.

Venster, Pictogrammen herschikken

Deze optie zorgt ervoor dat alle geminimaliseerde lay-outs links onderin het scherm worden gerangschikt.

Help

Met de functie "Help" kunt u meer informatie bekijken over het maken van lay-outs.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.460.415
 Assortment:  Date: 29-05-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer