One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Onderhoud relatienummer

Introductie

Via menupad [Salaris, Componenten, Relatienummer] kunt u per kostenplaats uw loonheffingennummer, aansluitnummer UWV en eventueel een overig relatienummer invoeren. Als deze velden niet ingevuld zijn, is het niet mogelijk om uw aangiften te verrichten.

Uitleg van de velden

In dit scherm kunt u uw relatienummer aanmaken en bewerken. Alle reeds aangemaakte relatienummers komen in dit scherm naar voren.

Onder in het scherm heeft u de volgende knoppen:Kopiëren
Via de knop 'Kopiëren' kunt u de relatienummers kopiëren naar een nieuwe kostenplaats en een nieuwe crediteur.

Verwijderen
Via de knop 'Verwijderen' kunnen de relatienummers verwijderd worden.  

Openen
Via de knop 'Openen' kan het geselecteerde relatienummer bewerkt worden.

Nieuw
Via de knop 'Nieuw' kan er een nieuw relatienummer aangemaakt worden.

Sluiten
Via de knop 'Sluiten' kan het onderhoud relatienummer scherm gesloten worden.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.000.504
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer