One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoofdkantoor: Installatie

Op het hoofdkantoor moet Exact Globe Next, SQL Server, IIS en e-Synergy op de server worden geïnstalleerd.

Installatie Exact Globe Next en SQL Server

 

De installatie van Exact Globe Next en MS SQL Server op het hoofdkantoor dient op de gebruikelijke wijze plaats te vinden. Nadat Exact Globe Next en MS SQL Server zijn geïnstalleerd, kan er een administratie worden aangemaakt. Gebruik voor het aanmaken van de database het licentie bestand voor het hoofdkantoor. In dit licentiebestand dient het item SE0102 zijn opgenomen.

Installatie IIS en e-Synergy

De installatie van ISS en e-Synergy op het hoofdkantoor moet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. Hieronder volgt een verkort stappenplan.

1.     Installatie Internet Information Services (IIS)

Via ‘Add/Remove Windows Components’ kan IIS worden geïnstalleerd. Tijdens de installatie kan worden gevraagd om de Windows cd-rom.

 

 

2.     Installatie e-Synergy

De installatie kan worden opgestart na het downloaden van de juiste ProductUpdater_T8_NL.exe. Vul daarna de gevraagde gegevens in.

In Exact Synergy dient eenmaal vanwege technische redenen een nieuwe database te worden aangelegd. Gebruik hiervoor een ander administratienummer dan die van het hoofdkantoor en de filialen. In het aangemaakte bestand baco.cfg kan de verwijzing naar de hoofdadministratie worden ingegeven. Het bestand baco.cfg staat op de server in \\Program Files\Exact Software. In het bestand dient het volgende staan:

[Databases]
Portal= <<Omschrijving van de database>>

[Portal]
Server= <<Naam van de sql server>>
Database= <<Naam van de Globe database>>

Onderstaand een voorbeeld:

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.801.584
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer