One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verplichte velden en opmaak XML formaat

Dit document bevat een overzicht van de verplichte en veel gebruikte velden. De verplichte velden zijn de velden die minimaal benodigd zijn om het bestand te kunnen importeren. De verplichte velden kunt u herkennen aan de toevoeging 'Mandatory'. Naast de verplichte velden worden ook de meest gangbare velden getoond. Voor een overzicht van alle velden, zie het XML-schema.

Verder kunnen afhankelijk van de situatie ook andere velden verplicht zijn. Bij het importeren van een boeking is het bijvoorbeeld niet verplicht om een debiteur op te geven. Maar wanneer u in de boeking een debiteuren grootboekrekening gebruikt, dan is het wel verplicht om een debiteur te koppelen. Voor meer informatie, zie De opbouw van een XML bestand.

Daarnaast zal het systeem in veel gevallen zelf informatie genereren wanneer u bepaalde gegevens niet opgeeft in het XML bestand. Wanneer u bijvoorbeeld bij het importeren van een grootboekrekening niet aangeeft of het een Balans of Winst en Verlies rekening is, zal het systeem deze als balans rekening importeren.


Accounts (Relaties)
Assets (Activa)
Budgets (Budgetten)
Contracts (Contracten)
Currencies (Valuta)
Customers (Klanten)
Documents (Documenten)
Exchange rates (Wisselkoersen)
G/L Accounts (Grootboekrekeningen)
GL Entries (Boekingen)
Hourentries (Uurboekingen)
Internal use (Interne orders)
Item prices (Artikelprijzen)
Items (Artikelen)
Invoices (Verkoopfacturen)
Journals (Dagboeken)
Orders (Verkooporders)
Payroll component (Salariscomponenten)
Payroll data (Salarisgegevens)
Payroll entries (Salarisboekingen)
ProductionOrders (Productieorders)
Projects (Projecten)
Purchase orders (Bestellingen)
Resources (Medewerkers)
Transactions (Mutaties)
Vendors (Leveranciers) 

Resources

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Resources>
<Resource number="*humres.res_id - int - mandatory" code="humres.usr_id - string" type="humres.emp_type - enum ( A C E R S T V)">
<
LastName>humres.sur_name - string - mandatory </LastName>
<Organization>
  <Division code="*bedryf.bedrnr - string - mandatory" />
  <Costcenter code="*kstpl.kstplcode - string - mandatory" />
  <JobTitle code="*hrjbtl.job_title - string - mandatory" />
<Manager number="*humres.res_id - int - mandatory" code="humres.usr_id - string" type="humres.emp_type - enum ( A C E R S T V)">
  <Organization />
  </Manager>
  </Organization>
  </Resource>
  </Resources>
  </eExact>

     Hoewel de 'Code' geen verplicht veld is om het XML bestand te kunnen importeren is het wel aan te raden om dit in het bestand op te geven. Wanneer u dit niet doet genereert Exact Globe tijdens de import zelf een code.
Wanneer u tijdens het importeren van een bestaande medewerker geen code op geeft, genereert Exact Globe Next ook zelf een code en wordt de code van de medewerker die al in de administratie aanwezig overschreven met deze automatisch gegenereerde code.
 

 

Accounts

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Accounts>
<Account code="*cicmpy.cmp_code - string - mandatory" type="cicmpy.cmp_type - enum ( A B C D E L N P R S T)" status="cicmpy.cmp_status - enum ( A B E N P R S)">
  <Name>cicmpy.cmp_name - string</Name>
</Account>
  </Accounts>
  </eExact>

 

 

Customers

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Accounts>
<Account code="*cicmpy.cmp_code - string - mandatory" type="cicmpy.cmp_type - enum ( A B C D E L N P R S T)" status="cicmpy.cmp_status - enum ( A B E N P R S)">
  <Name>cicmpy.cmp_name - string</Name>
</Account>
  </Accounts>
  </eExact>

 

 

Vendors

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Accounts>
<Account code="*cicmpy.cmp_code - string - mandatory" type="cicmpy.cmp_type - enum ( A B C D E L N P R S T)" status="cicmpy.cmp_status - enum ( A B E N P R S)">
  <Name>cicmpy.cmp_name - string</Name>
</Account>
  </Accounts>
  </eExact>

 

 

Items

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Items>
<Item code="*Items.ItemCode - string - mandatory">
  <Description>Items.Description - string</Description>
  <IsSalesItem>Items.IsSalesItem</IsSalesItem>
  </Item>
  </Items>
  </eExact>

 

 

Item prices

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<ItemPrices>
<ItemPrice>
  <Item code="*Items.ItemCode - string - mandatory" />
<PriceList code="N/A - string - mandatory">
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
<Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </PriceList>
  <Value>N/A - float - mandatory</Value>
  <Unit unit="*ItemUnits.Unit - mandatory" />
  <Factor>N/A - float - mandatory</Factor>
  </ItemPrice>
  </ItemPrices>
  </eExact>

 

 

G/L Accounts

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<GLAccounts>
<GLAccount code="*grtbk.reknr - string - mandatory" type="N/A - enum ( B W)" side="N/A - enum ( D C G)">
  <Description>grtbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </GLAccount>
  </GLAccounts>
  </eExact>

 

 

Journals

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Journals>
<Journal code="*dagbk.dagbknr - string - mandatory" type="N/A - enum ( B G K M I T V) - mandatory">
  <Description>dagbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </Journal>
  </Journals>
  </eExact>

 

Exchange rates

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<ExchangeRates>
<ExchangeRate>
<Source>
<Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </Source>
<Target>
<Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </Target>
  <Date>rates.date_l - date - mandatory</Date>
  <Rate />
  </ExchangeRate>
  </ExchangeRates>
  </eExact>

 

 

Currencies

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Currencies>
<Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </Currencies>
  </eExact>

 

 

Transactions

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<FinEntries>
<FinEntry entry="Entry number of the financial entry. - mandatory">
<Journal code="*dagbk.dagbknr - string - mandatory" type="N/A - enum ( B G K M I T V) - mandatory">
  <Description>dagbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </Journal>
<FinEntryLine>
  <Date>gbkmut.datum - date - mandatory</Date>
<GLAccount code="*grtbk.reknr - string - mandatory">
  <Description>grtbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </GLAccount>
  </FinEntryLine>
  </FinEntry>
  </FinEntries>
  </eExact>

 

 

Budgets

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Budgets>
<Budget code="N/A - mandatory">
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
<BudgetLine>
  <Date>N/A - date - mandatory</Date>
<GLAccount code="*grtbk.reknr - string - mandatory">
  <Description>grtbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </GLAccount>
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>   
  <Quantity>N/A - float - mandatory</Quantity>
<Amount>
<Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </Amount>
  </BudgetLine>
  </Budget>
  </Budgets>
  </eExact>

 

 

Documents

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Documents>
<Document>
  <Subject>BacoDiscussions.Subject - mandatory</Subject>
  </Document>
  </Documents>
  </eExact>

 

Orders

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Orders>
<Order type="V=Sales order, I=Purchase order - enum ( V I B Q) - mandatory">
  <OrderLine />
  </Order>
  </Orders>
  </eExact>

 

 

Purchase orders

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Orders>
<Order type="V=Sales order, I=Purchase order - enum ( V I B Q) - mandatory">
  <OrderLine />
  </Order>
  </Orders>
  </eExact>

 

 

ProductionOrders

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<ProductionOrders>
<ProductionOrder code="N/A - mandatory">
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
<ProductionOrderLine type="N/A - enum ( A B) - mandatory">
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
  <Date>N/A - date - mandatory</Date>
  <DeliveryDate>Date: YYYY-MM-DD - mandatory</DeliveryDate>
<GLAccount code="*grtbk.reknr - string - mandatory">
  <Description>grtbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </GLAccount>
  <Resource number="*humres.res_id - int - mandatory" />
  <Quantity>N/A - float - mandatory</Quantity>
<Amount>
<Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </Amount>
  </ProductionOrderLine>
  </ProductionOrder>
  </ProductionOrders>
  </eExact>

 

 

Internal use

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<InternalUses>
<InternalUse ID="N/A - mandatory" status="N/A - enum ( -1 0 1 2 3) - mandatory">
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
  <Resource number="*humres.res_id - int - mandatory" />
  <Item code="*Items.ItemCode - string - mandatory" />
<
Date>gbkmut.datum - date - mandatory</Date>
  <Quantity>N/A - float - mandatory</Quantity>
  </InternalUse>
  </InternalUses>
  </eExact>

 

 

Projects

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Projects>
<Project code="PRProject.ProjectNr - string - mandatory" type="PRProject.Type - enum ( F H I P O T)">
  <Description>PRProject.Description - string</Description>
  <SecurityLevel>PRProject.Security - int</SecurityLevel>
  <DateStart>PRProject.InitialStartDate - date</DateStart>
  <DateEnd>PRProject.InitialEndDate - date</DateEnd>
<Assortment number="*ItemAssortment.Assortment - int - mandatory">
  <Description>ItemAssortment.Description - string - mandatory</Description>
  </Assortment>
  <Manager number="*humres.res_id - int - mandatory" />
  <JobGroup code="*hrfree.reckey - string - mandatory" />
<Members>
<Member>
  <Resource number="*humres.res_id - int - mandatory" />
  </Member>
  </Members>
  </Project>
  </Projects>
  </eExact>

 

 

Assets

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Assets>
<Asset>
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
<AssetGroup>
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
  </AssetGroup>
  <Item code="*Items.ItemCode - string - mandatory" />
  </Asset>
  </Assets>
  </eExact>

 

 

Contracts

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Contracts>
<Contract>
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
<Assortment number="*ItemAssortment.Assortment - int - mandatory">
  <Description>ItemAssortment.Description - string - mandatory</Description>
  </Assortment>
  <Account code="*cicmpy.cmp_code - string - mandatory" />
  <DateStart>N/A - date - mandatory</DateStart>
<ContractLine>
<ContractItem>
  <Description>N/A - string - mandatory</Description>
  <Item code="*Items.ItemCode - string - mandatory" />
  <DateStart>N/A - date - mandatory</DateStart>
  <Quantity>N/A - float - mandatory</Quantity>
<Amount>
- <Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  </Amount>
  </ContractItem>
  </ContractLine>
  </Contract>
  </Contracts>
  </eExact>

 

 

Payroll component

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<PayrollComponentTypes>
<PayrollComponentType code="N/A - mandatory">
  <startdate>N/A - mandatory</startdate>
  <comp_type>N/A - mandatory</comp_type>
  <comp_sub_type>N/A - mandatory</comp_sub_type>
  </PayrollComponentType>
  </PayrollComponentTypes>
  </eExact>

 

 

Payroll data

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<PayrollResources>
  <PayrollResource number="N/A - mandatory" />
  </PayrollResources>
  </eExact>Invoices

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<Invoices companycode="N/A" companyname="N/A">
- <Invoice type="V=Sales invoice, I=Commision invoice, B=Direct Invoice - enum ( V I B) - mandatory" code="N/A - string" number="N/A - int" sequence="N/A">
- <InvoiceLine lineNo="N/A" type="N/A">
  <SalesOrderNo>N/A - string</SalesOrderNo>
  <LineYourRef>N/A</LineYourRef>
  <Text>N/A - string</Text>
  <Reference>N/A - string</Reference>
- <Contract code="N/A">
  <EndDate>frsrg.dummy11</EndDate>
  </Contract>
  </InvoiceLine>
  </Invoice>
  </Invoices>
  </eExact>

 

 

Payroll entries

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<PayrollTransactions>
<PayrollTransaction number="N/A - mandatory">
<PayrollYear year="N/A - mandatory">
<Period period="N/A - mandatory" PaymentPeriod="N/A - mandatory">
<Entries>
- <Entry ComponentCode="N/A - mandatory">
  <CalculationDate>N/A - mandatory</CalculationDate>
- <Country code="*land.landcode - string - mandatory">
  <Description>land.oms60 - string - mandatory</Description>
  </Country>
- <Currency code="*valuta.valcode - string - mandatory">
  <Description>valuta.oms30 - string - mandatory</Description>
  </Currency>
  <ComponentType>N/A - mandatory</ComponentType>
  <ComponentSubType>N/A - mandatory</ComponentSubType>
  <Status>N/A - mandatory</Status>
  <PaymentPeriod>N/A - mandatory</PaymentPeriod>
  </Entry>
  </Entries>
  </Period>
  </PayrollYear>
  </PayrollTransaction>
  </PayrollTransactions>
  </eExact>

Hourentries

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<FinEntries>
<FinEntry entry="Entry number of the financial entry">
<Journal code="*dagbk.dagbknr - string - mandatory" type="N/A - enum (M) - mandatory">
  </Journal>
<FinEntryLine>
  <Date>gbkmut.datum - date - mandatory</Date>
<Starttime> dateTime </Starttime>
<Endtime> dateTime </Endtime>
<GLAccount code="*grtbk.reknr - string">
  <Description>grtbk.oms25 - string - mandatory</Description>
  </GLAccount>
<Resource number="*humres.res_id - int - mandatory" />
  <Quantity>N/A - float - mandatory</Quantity>
  </FinEntryLine>
  </FinEntry>
  </FinEntries>
  </eExact>

    Import zonder uurartikel is mogelijk er wordt dan geboekt op het artikel 'STANDAARDUUR'.
Import zonder Project is mogelijk, er wordt dan geboekt op het project 'MRP'.

GL Entries

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eExact>
<GLEntries>
<GLEntry>
<Journal code="*dagbk.dagbknr - string - mandatory">
  </Journal>
<FinEntryLine>
<GLAccount code="*grtbk.reknr - string - mandatory">
  </GLAccount>
  </FinEntryLine>
  </GLEntry>
  </GLEntries>
  </eExact>

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 12.356.313
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer