One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verkooporders invoeren met E-Variant

Introductie

U kunt via [Order, Invoer, Verkooporders] nieuwe verkooporders invoeren met de knop 'Nieuw' en bestaande verkooporders wijzigen met de knop 'Openen'.  

Het invoeren en wijzigen van verkooporders voor E-Variant artikelen wijkt niet veel af van het invoeren en wijzigen van reguliere verkooporders. Er zijn echter een aantal verschillen.  Deze worden hieronder nader toegelicht.

 

Uitleg van de velden

Op het moment dat u een variant artikel heeft geselecteerd in de verkooporder, kunt u op één van de vier manieren het variantscherm krijgen.

  1. Dit kan zijn als u het orderscherm sluit
  2. Dit kan zijn als u de order fiatteert met de grafische knop onderin het orderscherm
  3. Dit kan zijn als u het conditiescherm opent
  4. Dit kan zijn als u de orderregel volledig doortabt

In het variantscherm kunt u door middel van vinkjes aangeven welke artikelen in deze order moeten komen te staan. Tevens kunt u het aantal van de te leveren artikelen aanpassen in het variantscherm. Kiest u in het variant scherm voor 'Annuleren', worden er geen regels toegevoegd aan de verkooporder en verschijnt het variantscherm niet meer.

Nadat u in het variant voor 'OK' heeft gekozen, krijgt u de vraag 'Prijzen nulstellen'.

Regels
Met deze optie kunt u de nettoprijzen in de regels van het variant op nul stellen.

Hoofdartikel
Met deze optie kunt u de nettoprijs van het hoofdartikel van het variant op nul stellen.

Geen
Met deze optie worden geen van de nettoprijzen aangepast, niet van het hoofdartikel en niet van de regels van het variant.

Aandachtspunten

Let op de volgende aandachtspunten:

  • Het verwijderen van het hoofd- of subartikelen in de order heeft alleen effect op deze specifieke order. Dit heeft geen gevolgen voor de variantstructuur van het variantartikel. Het verwijderen van een hoofd- of subartikel in de order leidt niet tot het verwijderen van alle orderregels van het variantartikel in de order. Dit komt door het feit dat nadat u heeft aangegeven welke artikelen u uit de variantstructuur wilt gebruiken in deze order en voor 'OK' heeft gekozen er geen verband meer bestaat tussen de artikelen.
  • Het wijzigen van de prijs van één van de variantartikelen in de verkooporder is alleen van toepassing op de orderregel van de specifieke verkooporder. Dit heeft geen effect op de prijs in de variantstructuur. 
  • Korting gegeven op één van de artikelen, hetzij hoofdartikel, hetzij subartikel, is alleen van toepassing op de orderregel van de specifieke verkooporder. Dit heeft geen effect op de prijs in de variantstructuur.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.766.686
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer