One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Controle administratie na het inrichten van een nieuwe administratie

Als u alles heeft ingevoerd dient u de balans in Exact Globe Next te vergelijken met de balans in Exact Globe 2000, Exact (Globe) voor Windows of Exact (Globe) voor Dos. Naast de balans dient u ook de openstaande posten in Exact Globe Next te vergelijken met de openstaande posten in Exact Globe 2000, Exact (Globe) voor Windows of Exact (Globe) voor Dos. De balansen en de openstaande posten kunt u via de volgende menupaden opvragen:

 

 

Exact Globe Next

Balans

[Financieel, Balans / W en V, Balans / W en V]

Openstaande posten debiteuren

[Financieel, Debiteuren, Te vorderen, Rapport re vorderen]

Openstaande posten crediteuren

[Financieel, Crediteuren, Te betalen, Rapport te betalen]

 

 

Exact Globe 2000

Balans

[Financieel, Balans / W en V, Balans / W en V]

Openstaande posten debiteuren

[Financieel, Debiteuren, Te vorderen, Te vorderen]

Openstaande posten crediteuren

[Financieel, Crediteuren, Te betalen, Te betalen]

 

 

Exact (Globe) voor Windows

Balans

[Menu, Financieel, Grootboek, Balansen, Balans]

Openstaande posten debiteuren

[Menu, Financieel, Debiteuren, Openstaande posten, Overzicht]

Openstaande posten crediteuren

[Menu, Financieel, Crediteuren, Openstaande posten, Overzicht]

 

 

Exact (Globe) voor Dos

Balans

[FABS]

Openstaande posten debiteuren

[FDPNS]

Openstaande posten crediteuren

[FCPNS]

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.009.558
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer