One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Classificaties aanmaken en onderhouden

Introductie

Voor een beter inzicht in uw relaties kunt u deze onderverdelen in verschillende classificaties. In het onderhoudsscherm voor debiteuren en crediteuren is het verplicht een classificatie aan te geven. U heeft dus tenminste één classificatie nodig om een subadministratie in te richten.

Het gebruik van een classificatie is voor uzelf een handig analytisch gegeven. Immers een 'Large account' kan een hogere prioriteit hebben binnen uw organisatie dan een 'Small account'. Bovendien bent u in nu in staat om 'accounts' beter te beoordelen. Als bijvoorbeeld een 'Large account' minder omzet genereert dan een 'Small account', kunt u gericht actie ondernemen.  Het is dus belangrijk om uw 'Classificaties' duidelijk te definiëren. U kunt dit doen via [Systeem, Algemeen, CRM, Classificaties].

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.206.485
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer