One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Toewijzen van openstaande posten aan andere debiteuren/crediteuren

Introductie

Het is mogelijk om een post toe te wijzen aan een andere debiteur/crediteur als de debiteur/crediteur waar de openstaande post van origine voor was ingevoerd. Dit kan vooral van belang zijn voor bijvoorbeeld handelsbedrijven, waarbij de post uiteindelijk door een derde partij voldaan zal worden. Er zal dan een automatische boeking aangemaakt worden van debiteuren aan debiteuren, waarbij de post bij de ene debiteur afgeboekt zal worden en bij de andere debiteur opgeboekt wordt.

 

Uitleg van de velden

U kunt het scherm 'Opnieuw toewijzen' opstarten via bijvoorbeeld [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Kaarten] . Hier opent u de kaart van de debiteur/crediteur waar de openstaande post aan moet worden toegewezen. Nadat u een kaart heeft opgevraagd en kiest voor 'Afletteren', wordt het volgende scherm geopend:

Vervolgens drukt u onderin op de knop 'Opnieuw toewijzen' en verschijnt onderstaande scherm.

Hier vult u de debiteur/crediteur in van wie een openstaande post moet worden toegewezen aan de debiteur/crediteur van wie u de kaart heeft geopend. U neemt dus als het ware een openstaande post over. U kunt hier uw eigen omschrijving, de datum en rapportagedatum opgeven. U kunt ook gebruik maken van een tussenrekening, hiermee wordt het bedrag eerst op de tussenrekening gezet en vervolgens overgeboekt van de tussenrekening naar de debiteuren/crediteurenrekening. Standaard wordt als omschrijving: 'Opnieuw toewijzen: Deb.Relatie = > Deb.Relatie' ingevoerd en de datum van vandaag als datum en rapportagedatum. De datum van toewijzing mag niet eerder zijn dan de factuurdatum van de openstaande post, anders verschijnt er bij verwerken de melding 'Moet vallen na: DD-MM-YYYY'. Indien u kiest voor 'Verwerken', wordt de post aan de juiste debiteur/crediteur toegewezen. Nadat u dit heeft verwerkt, komt u weer in het scherm voor het afletteren, waar u direct deze factuur met een ontvangst kunt afletteren.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.047.594
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer