One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Beginbalans voor voorraad invoeren

Introductie

Nadat u de beginbalans heeft ingevoerd, kunt u de voorraad invoeren. In dit document wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe u de beginvoorraad kunt invoeren. 

Uitleg

Bij het invoeren van de beginbalans boekt u het saldo van de voorraad, minus de inkoopfacturen die nog moeten worden ontvangen, op een tussenrekening. Vervolgens kan nadat de beginbalans is ingevoerd, het saldo op de tussenrekening in het memoriaal worden uitgesplitst naar de verschillende artikelen.

In het onderstaande voorbeeld is er een voorraad met een waarde van 8000 euro. Van deze waarde moet nog voor 2000 euro aan inkoopfacturen worden ontvangen.

Let op dat u de juiste voorraadrekening van het artikel selecteert (dit is de gekoppelde voorraadrekening bij het onderhouden van het artikel).

Datum Grootboekrekening Aantal Artikel Magazijn Magazijnlocatie Debet Credit
31-12-2006 2000 Tussenrekening*

      6000,-
31-12-2006 3000 Voorraad 10 AC1530 1 AA 4000,-  
31-12-2006 3000 Voorraad 20 AC1540 2 CC 2000,-  

* Als u alle posten heeft gespecificeerd, dient de tussenrekening glad te lopen.

De voorraad waar u nog inkoopfacturen van moet ontvangen, kunt u in menu [Inkoop, Invoer, Ontvangsten] met de knop 'Nieuw' inboeken. Let op dat u bij de mutatiedatum 31-12-2006 ingeeft. Hieruit komt de volgende journaalpost (In dit voorbeeld dus voor 2000 euro):

Voorraad
Aan Nog te ontvangen facturen

Als u later de inkoopfactuur ontvangt, kunt u deze met Exact Globe Next inboeken via [Financieel, Invoer, Inkoop]. Met Exact Globe Next kunt u de inkoopfactuur inboeken via [Financieel, Invoer, Boekingen]. Hieruit komt de volgende journaalpost:

Nog te ontvangen facturen
BTW
Aan Crediteuren

Als u werkt met serienummers, kunt u na het invoeren van de voorraad via [Voorraad, Artikelen, Kaarten] via de knop 'Serie/ batch' serienummers toekennen aan de voorraad. 

Meer informatie:

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.289.250
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer