One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Backflush en Voorraad Controleren

In het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Productie instellingen] kunt u in de sectie Backflush aangeven te willen werken met de backflushfunctionaliteit.

In beginsel staat de backflush functionaliteit het automatisch uitvoeren van urenrealisaties en materiaaluitgiften toe tijdens de ontvangstregistratie van de productieorder. In productieomgevingen kunt u de Backflush-optie toepassen bij de productie van goederen volgens een stuklijstversie met vastgestelde materialen en aantallen. Bij ontvangst van de productieorder via [Productie, Invoer, Ontvangsten productie], kunnen van alle in de stuklijst opgenomen onderdelen, automatisch alle uitgiften en realisaties uitgevoerd worden conform de in de stuklijst vastgelegde waarden.     

Wanneer u er voor kiest om te werken met de optie Voorraad controleren in de orderinstellingen en gebruikt maakt van de backflush-optie, zullen er bij ontvangst op de backflushonderdelen een aantal controles uitgevoerd worden. Op basis hiervan kunnen de volgende meldingen verschijnen: 

Nr.

Melding

Omschrijving

1

Onvoldoende vrije voorraad
  • De bestelde hoeveelheid materiaal is groter dan de beschikbare vrije voorraad.
  • Deze validatie is alleen actief wanneer de optie 'voorraad controleren' <aan> staat.

2

Niet ontvangen: gekoppelde bestelling
  • Toegewezen inkooporder is niet (geheel) ontvangen.
  • Deze validatie is actief onafhankelijk van de instelling van de optie 'voorraad controleren'. 

3

Niet ontvangen: gekoppeld aan productieorder
  • Toegewezen productieorder is niet (geheel) ontvangen.
  • Deze validatie is actief onafhankelijk van de instelling van de optie 'voorraad controleren'. 

Wanneer er op basis van de uitgevoerde controles geen uitgifte kan plaatsvinden, zal hiervan een melding verschijnen. De uitgifte van de gehele order wordt vervolgens geannuleerd en er verschijnt een scherm met daarin het opdrachtnummer, artikel, magazijn, benodigd aantal, en de reden waarom de uitgiofte niet plaats kan vinden.

Er kunnen geen ontvangsten worden vastgelegd alvorens aan alle gesignaleerde redenen is voldaan.

Middels de knop Afdrukken in dat scherm kunt u een rapport van de niet uitgevoerde backflush transacties afdrukken.

Deze functionaliteit is van toepassing op het ontvangen van productieorders via het pad [Productie, Invoer, Ontvangsten productie orders]. Dezelfde validatie is van toepassing bij het onderhouden van een productieorder middels de volgende menupaden:

Bewerkingen Management

Wanneer u via het menupad [Productie, Invoer, Bewerkingen Management] de status bijwerkt naar Afgehandeld, wordt de melding "Backflush op basis van afgehandelde bewerking?" getoond.

In deze melding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de backflushfunctionaliteit om de van toepassing zijnde materialen te verwerken. Wanneer u kiest voor Ja, dan zal dezelfde validatie plaatsvinden als bovenstaand omschreven. De status zal niet worden bijgewerkt wanneer er een afwijking aangetroffen is.

Extra ontvangsten

Wanneer u extra ontvangsten verwerkt via het menupad [Productie, Invoeren, Ontvangsten] verschijnt de volgende melding wanneer er backflushonderdelen in de stuklijst zijn aangetroffen: "Ontvangstregels: Gevonden. Backflush?"

In deze melding kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de backflush functionaliteit om de van toepassing zijnde materialen te verwerken. Wanneer u kiest voor Ja, dan zal dezelfde validatie plaatsvinden als bovenstaand omschreven. De gehele ontvangst zal worden geannuleerd wanneer er een afwijking aangetroffen is.

Afhandelen productieorders

Wanneer u via het menupad [Productie, Te verwerken, Afhandelen] productieorders wilt afhandelen verschijnt eerst het afhandelscherm. Wanneer u op OK drukt zal de validatie uitgevoerd worden als bovenstaand omschreven. Het afhandelproces zal worden geannuleerd wanneer er een afwijking aangetroffen wordt.

Wanneer u de optie Voorraad Controleren niet heeft aangevinkt en er zijn onderdelen aan de productieorder toegewezen vanaf een inkoopbestelling, Interfiliale overboeking of sub-productieorders, dan verschijnt de volgende melding: "Niet ontvangen: Gekoppelde bestelling. Productieorder: Afhandelen?"

Wanneer u in deze melding kiest voor Ja, dan zal de productieorder worden afgehandeld. Van artikelen waarbij sprake is van een toewijzing, zal de toewijzing ongedaan gemaakt worden.

Wanneer u in deze melding kiest voor Nee, dan worden alle artikelen waarbij in de productieorder de optie backflush is aangevinkt, worden afgeboekt. De onderdelen waarbij sprake is van een toewijzing zullen echter worden overgeslagen. De status van de productieorder zal niet wijzigen naar ‘afgehandeld’.
 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 15.861.679
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 380  Attachment:
 Disclaimer