One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Conversie voorraadrekening

Introductie

Bij het aanpassen van de voorraadrekening bij het onderhoud van een artikel en bij het onderhoud van de artikelgroep wordt een reparatiescherm gestart waarmee de voorraadrekening in de mutaties voor dat artikel, wordt aangepast naar de nieuwe voorraadrekening. Hierbij worden alleen de mutaties mee genomen in perioden die nog niet gesloten zijn. Wanneer er voor het betreffende artikel voorraadmutaties aanwezig zijn in gesloten perioden verschijnt het Conversie Voorraadrekening scherm, waarin u kunt aangeven hoe u wilt omgaan met de mutaties in gesloten perioden.

Belangrijk: Stappen die uitgevoerd dienen te worden om de juiste voorraadwaarde te verkrijgen na het aanpassen van de voorraadrekening:
  • Herwaarderen van de transacties (m.u.v. de voorraadwaarderingsmethode VVP Classic) voordat de periode wordt gesloten.
  • De correcties worden aangemaakt op de eerste dag van de open periode. Er dienen geen voorraadmutaties aanwezig te zijn op die dag.
  • Bij de voorraadwaarderingsmethode FIFO en LIFO dient de optie 'Gebruiken' correct geselecteerd te zijn. Als een eerdere voorraadwaardering is uitgevoerd met de optie 'Alle magazijnen' dan dient u hier dezelfde optie te selecteren.

Afhankelijk van de geselecteerde opties kan dit enige tijd in beslag nemen, omdat de voorraadtoewijzing ongedaan wordt gemaakt en er correctieboekingen worden aangemaakt. Het is dan ook aan te raden om dit uit te voeren op een geschikt moment.

Het aanpassen van de voorraadrekening bij het onderhoud van het artikel

Het aanpassen van de voorraadrekening bij de artikelgroep

Knoppen

Voorbeelden

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 15.976.911
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer