One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Betalingen en ontvangsten invoeren, toewijzen en afletteren

Introductie

Er worden verschillende manieren geboden om uw geldstroom zo effectief mogelijk te beheren. Hiervoor heeft u de menupaden [Cash flow, Invoer, Cash flow], [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen] en [Cash flow, Invoer, Af te letteren]. Door gebruik te maken van de verschillende filters die deze menu's bieden, krijgt u een volledig inzicht in alle bankafschriften die nog toegewezen of afgestemd moeten worden. Vanuit deze menu's kunt u deze afschriften vervolgens bewerken, om ze zo toe te wijzen aan de betreffende debiteur of crediteur, en ze af te stemmen op de correcte openstaande post of kostenrekening. Door een goed gebruik van de gegevens in deze menupaden kunt u veel tijd besparen bij het afhandelen van uw bankzaken binnen het pakket.

Tevens is het de bedoeling van elektronisch bankieren om alle banktransacties automatisch te laten verlopen. Toch kan het nodig zijn om afschriften of betalingen op betaalmiddelen handmatig in te voeren. Dan maakt u gebruik van de functie in menupad [Cash flow,  Invoer, Cash flow]. Deze afschriften of betalingen hebben dezelfde eigenschappen als een geïmporteerd afschrift en dienen dus ook om openstaande posten af te stemmen. 

Velden

Kolommen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.291.868
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer