One moment please...
 
 
Exact Financials (v3)   
 

Finance Manual - [Grootboek, Kostenplaatsen, Kostenplaats structuurbalansen, Balans winst & verlies]

[Grootboek, Kostenplaatsen, Kostenplaats structuurbalansen, Balans / winst & verlies]

Structuur

Vul de rapportcode in waarvan u de kostenplaatsstructuur wilt gebruiken als basis van de balans en/of de winst-en-verliesrekening.

Basisniveau

Vul het basisniveau in waarvan u de kostenplaatsstructuur wilt gebruiken als basis voor de balans en/of de winst-en-verliesrekening.

Boekjaar / Periode

Vul het boekjaar en een traject van periodes in waarvan u de balans en/of de winst-en-verliesrekening wilt zien.

Precisie

Geef de precisie aan voor het overzicht, 2 is twee cijfers achter de komma, 0 is geen cijfers achter de komma, -3 is duizendtallen, -6 is miljoenen.

Balans / W & V

Kies of u de balans en/of de winst-en-verliesrekening wilt zien.

Valuta

Vul de valuta in waarin u de balans en/of de winst-en-verliesrekening wilt weergeven.

Voorkeuren

  • Periodecijfers. Als u deze instelling inschakelt, krijgt u bij de winst-en-verliesrekening alleen de cijfers voor de geselecteerde periodes te zien, maar bij de balans krijgt u de gecumuleerde saldi van alle perioden (inclusief periode 0) te zien.
  • Alleen rekeningen met saldo. Als u deze instelling aanzet krijgt u alleen die rekeningen te zien die een saldo hebben. Als u deze instelling niet inschakelt krijgt u alle rekeningen te zien.

Finance Manual > Inhoud > Structuren aanmaken > [Grootboek, Kostenplaatsen, Kostenplaats structuurbalansen, Balans winst & verlies]

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.843.231
 Assortment:  Date: 07-09-2006
 Release:  Attachment:
 Disclaimer