One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Boekingen laten vervallen

Introductie

U kunt via [Systeem, Controles, Opschonen, Boekingen laten vervallen] boekingen of mutaties laten vervallen. Daarnaast kunt u een boeking laten vervallen via de knop 'Laten vervallen' in het transactiescherm, met de knop 'Boekingen laten vervallen' bij het invoeren van boekingen. Tevens kunt u bij het wijzigen van een boeking bij soort mutatie, de optie 'Laten vervallen' selecteren, om zo de boeking te laten vervallen. Het kan natuurlijk gebeuren dat er bij de invoer een fout gemaakt is, die bij de controle voor het verwerken niet is opgemerkt. In plaats van een tegenboeking aan te maken om de administratie te corrigeren,  kunt u de boeking laten vervallen.

Het laten vervallen van boekingen is niet hetzelfde als verwijderen. Als u een boeking verwijdert via [Financieel, Invoer, Verwijderen], is de boeking definitief uit uw administratie verwijderd. Als u een boeking laat vervallen, krijgt de boeking de status 'Vervallen'. Functioneel is dit hetzelfde als verwijderen; deze boekingen zullen niet meer worden getoond op grootboekkaarten, balansoverzichten en winst- en verlies-overzichten. Echter, de boeking is nog wel aanwezig in uw administratie en kan later alsnog geraadpleegd worden via het vervallen register

Let op: Het is niet mogelijk om mutaties te laten vervallen die afkomstig zijn uit de factuur, order, inkoop, voorraad, productie, service, POS of XML logistiek modules. Bij het laten vervallen van een mutatie wordt alleen de financiële mutatie verwijderd en niet de factuur, levering etc. waaruit deze mutatie voortkomt. Om een correcte aansluiting te houden tussen de financiële module en de andere modules is het niet mogelijk om deze mutaties te laten vervallen.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.431.516
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer