One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Aanmaken van een nieuwe (demo-) administratie (Administratie aanmaken wizard)

Menupad

Instellingen ➔ Systeem ➔ Administratie Aanmaken/Kopiëren/Verwijderen

Introductie

U kunt in Exact Globe Next meerdere administraties voeren. U heeft bijvoorbeeld een administratie voor uw BV, één voor uw persoonlijke administratie en een demo-administratie waarmee u de werking van de software kunt verkennen zonder de eigen administratie te beïnvloeden. Om een administratie te kunnen gebruiken, moet deze eerst aangemaakt worden.

Velden

Tabblad Administratie aanmaken

Server

Geef de naam op van de SQL server waarop de administratie wordt aangemaakt.

Adm.nummer

Het administratienummer dient een numeriek getal te zijn. Geldige waardes zijn 1 tot en met 999.

Omschrijving

Hhier kunt u een omschrijving van de administratie invoeren. Er kunnen 60 karakters gebruikt worden.

Databaselocatie

Hier dient de locatie van administratie aan gegeven te worden. Het dient een bestaande directory (map) te zijn.

Licentiebestand

Hhet licentiebestand is nodig om de aangeschafte modules te kunnen benaderen. Als u beschikt over één Exact Globe Next licentie, kunt u het licentiebestand direct vanuit de administratie aanmaken wizard downloaden . Als u meerdere licenties heeft, moet u het juiste licentiebestand downloaden via de Customer Portal ..

Downloaden van het klantenportaal

Wanneer u deze optie selecteert zijn de velden Domein, Gebruikersnaam en Wachtwoord beschikbaar, waarin u de inloggegevens voor het klantenportaal dient op te geven. Het licentie bestand wordt dan vanaf het klantenportaal gedownload.

Werknemer ID

Hier dient u een numeriek getal in te voeren dat een waarde heeft tussen 1 en 999999999.

Inlognaam

Hier wordt de netwerk-inlognaam getoond. Met deze netwerkgebruiker kunt u Exact Globe Next starten.

Volledige naam

Dit is een optioneel veld waar u de volledige naam van de netwerkgebruiker kunt invullen.

Administratie met stamgegevens

Deze optie kunt u selecteren wanneer u een nieuwe administratie wilt aanmaken waarin stamgegevens automatisch gevuld worden.

Demo-administratie

Deze optie selecteert u wanneer u een gevulde demo-administratie wilt aanmaken. Tijdens het updaten kunt u de optie 'Download demo-administratie' aan vinken als u van plan bent om een demo-administratie wilt aanmaken. Wanneer de optie 'Demo-administratie' grijs is bij het aanmaken van een nieuwe administratie, dan is er tijdens het updaten van Exact Globe Next geen demo-administratie gedownload.

Lege administratie

Deze optie kunt u selecteren wanneer u een nieuwe lege administratie wilt aanmaken.

Gegevens importeren:

Hiermee kunt u een basis-administratie aanmaken. Met het aanmaken van een basis-administratie, importeert u een standaard grootboekrekeningschema, dagboeken van alle types, BTW-codes en BTW-koppelingen, en standaard (hoofd)verdichtingen. Tevens wordt standaard een boekjaar geopend en worden de grootboekkoppelingen gedefinieerd. Welke gegevens precies worden geïmporteerd vindt u in het document 'Welke gegevens importeer ik als ik een basis-administratie aanmaak?'  Indien u deze optie selecteert en voor 'Volgende' kiest, krijgt u een scherm waar u een import-directory kunt opgeven. Bij de Import-directory geeft u hier de TEMPLATE map aan die u vindt in C:\Program Files\Exact Software. U kunt het pad aangeven door op de knop rechts van de regel te klikken en de mappen te openen. Nadat het juiste pad is ingevuld, worden een aantal gegevens aangevinkt. Dit zijn de gegevens di naar aanleiding van de door Exact meegeleverde template-bestanden, zullen worden geïmporteerd. Op de onderste regel ziet u de locatie van het bestand dat gebruikt wordt om de specifieke gegevens te importeren. Deze gegevens dient u niet aan te passen.

Administratie kopiëren

Deze optie kunt u selecteren wanneer u van een bestaande administratie diverse stamgegevens wenst over te nemen. Zie voor meer informatie het document 'Kopiëren administratie'. Tijdens het aanmaken van een administratie via de administratiewizard kunt u de stamgegevens van een bestaande administratie overnemen. U heeft echter ook de mogelijkheid om een complete administratie (inclusief mutaties) te kopiëren, die u bijvoorbeeld voor testdoeleinden kunt gebruiken.

Tabblad Administratie kopiëren

Op dit tabblad kunt u een volledige kopie maken van een bestaande administratie. Voor meer informatie, zie complete administratie (inclusief mutaties) te kopiëren.

Tabblad Administratie verwijderen

Op dit tabblad kunt u een administratie verwijderen.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.310.308
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer