One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Berekening Percentage OHW

Introductie

Introductie


Het Percentage onderhanden werk wordt berekent door de actuele bedragen te vergelijken met de planning of de prognose.

Uitleg


Op basis van Planning 
Het onderhanden werk percentage wordt in deze situatie gebaseerd op de Master Resource Planning zoals deze aangemaakt wordt vanuit de verkooporder. Bij het aanmaken van de order wordt deze planning automatisch gemaakt aan de hand van de ingegeven leverdatum. De planning wordt aangepast indien er meer is gerealiseerd dan gepland.
Deze manier van Onderhanden Werk percentage berekening wordt toegepast indien u kiest voor OHW methode: Afgehandelde Contractmethode en Te Factureren. Tevens geldt zij voor alle OHW Methoden indien het gaat om Projecten van het Soort ‘Vast’.

Op basis van de Prognose
In de bovenstaande berekening wordt er geen rekening gehouden met het feit dat de Master Resource Planning in een periode groter kan zijn dan de uiteindelijke realisatie in die periode. Aangezien de Planning hier geen rekening mee houdt zou het percentage onderhanden werk onjuist zijn.
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor projecten met Onderhanden Werk methoden 'Percentage gereed kostenerkenning' en 'Percentage gereed omzeterkenning'.
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 11.846.443
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer