One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoofdcontactpersonen bijwerken

Introductie

In het selectie scherm Selecties/Acties kunt u met behulp van de filter een selectie maken op een aantal hoofdcontactpersonen van relaties. Al deze hoofdcontactpersonen, die aan de opgegeven selectie voldoen, kunt u bijwerken met behulp van de knop 'Bijwerken'. Als u kiest om de hoofdcontactpersonen bij te werken, worden alle getoonde hoofdcontactpersonen bijgewerkt. Het is dus belangrijk dat u in het selectiescherm met behulp van het filter de gewenste hoofdcontactpersonen selecteert. De velden die u leeg laat, worden niet bijgewerkt.

 

Uitleg van de velden

Sectie Basis

Aanspreektitel
Hier kunt u een nieuwe aanspreektitel opgeven.

Functieomschrijving
Dit veld kunt u gebruiken om een nieuwe functieomschrijving te definiƫren.

Functienaam
In dit veld kunt u een nieuwe functienaam selecteren

Actief
Hier kunt u de status bijwerken. Indien u kiest voor 'Bijwerken: Nee', wordt deze niet bijgewerkt. Verder heeft u de mogelijk om 'Ja' te kiezen indien de hoofdcontactpersoon actief wilt maken, of 'Nee' wanneer u de hoofdcontactpersoon niet actief wilt maken.

Account manager
In dit veld kunt u een nieuwe accountmanager selecteren.

Taal
In dit veld kunt u de taal voor de hoofdcontactpersoon selecteren.

Sectie Extra

Vrije velden (Mailing versturen Ja/Nee)
Hier kunt u uw vrije velden bijwerken. In dit voorbeeld betreft dit het veld 'Mailing versturen Ja/nee', maar in uw eigen administratie kunt u zelf aangeven welke vrije velden u wilt gebruiken en wat de naam van deze vrije velden is.

In het geval van dit voorbeeld kunt u hier aangeven of de hoofdcontactpersoon mailingen wil ontvangen. Indien u kiest voor 'Bijwerken: Nee', wordt deze niet bijgewerkt. Verder heeft u de mogelijk om 'Ja' te kiezen indien de hoofdcontactpersoon wel mailingen wil ontvangen, of 'Nee' wanneer u de hoofdcontactpersoon geen mailingen wil ontvangen

De Knoppen

Herstellen
Deze knop kunt u gebruiken om het scherm te legen.

Annuleren
Met deze knop sluit u dit scherm.

Start
Met deze knop start u het bijwerken. Nadat u op deze knop heeft gedrukt, verschijnt een bevestigingsscherm. Indien u hier bevestigend op antwoord, worden de gegevens bijgewerkt.

Nadat het bijwerken is voltooid is, wordt een resultatenscherm getoond.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.374.069
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer