One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Afschriften afletteren

Menupad

  • [Cash flow, Invoer, Cash flow]
  • [Cash flow, Invoer, Toe te wijzen]
  • [Cash flow, Invoer, Af te letteren]
  • [Financieel, Invoer, Bank], selecteer de openstaande posten en letter deze af met betaling/ontvangst die u boekt
  • [Financieel, Debiteuren/Crediteuren, Kaarten], klik op 'Afletteren'

Introductie

Wanneer u een afschrift importeert of boekt, kan het voorkomen dat u op dat moment niet weet op welke openstaande post deze betaling of ontvangst van toepassing is. Ook kan het voorkomen dat het systeem het afschrift niet automatisch kan afletteren. Toch moeten deze betalingen worden verwerkt in de administratie. U kunt de betaling toewijzen aan een debiteur of crediteur, zonder daarbij een openstaande post of referentie te koppelen aan de betaling. Op een later tijdstip kunt u vervolgens de betaling wel aan een openstaande post koppelen, door gebruik te maken van de functie 'Afletteren'. De betaling krijgt op dat moment de status 'Afgeletterd'. De financiële boeking die is gemaakt blijft ongewijzigd, aangezien de betaling reeds geboekt is bij het importeren van het bankafschrift (op debiteuren als u de betaling wel heeft toegewezen of op de rekening 'niet afgestemd als de betaling niet is toegewezen). Met de functie 'Afletteren' koppelt u de betaling met een factuur, door beide te selecteren en te kiezen voor 'Afletteren'. Op deze manier kunt u ook betalingen met andere ontvangsten afletteren of facturen met andere (credit)facturen.

Velden

Knoppen

De aflettering verwerken

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.310.890
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer