One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Datatypen bij import met CSV-bestanden

Introductie

De importfunctie maakt gebruik van verschillende datatypen voor verschillende soorten velden. U vindt hieronder de uitleg over deze verschillende datatypen.

 

Uitleg:

In een CSV-bestand bestaan alleen tekstvelden. Sommige vereisen een specifiek formaat om geïmporteerd te kunnen worden. De velden in de importdefinities zijn van een bepaald type. De velden worden gescheiden door een veldscheidingsteken. Dit kan een komma of een puntkomma zijn. Hier leest u welke typen dat zijn en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

  • Text, wordt gebruikt om tekst en nummers op te slaan. Deze zijn links uitgelijnd
  • Numstr (Numerieke strings), wordt gebruikt om nummers als string op te slaan. Deze zijn rechts uitgelijnd
  • Date, altijd met het format DDMMYYYY, of 29082001 voor 29 August 2001.
  • J/N or N/J, Deze velden bevatten slechts de waarden {J} (Ja) of {N} (Nee) en mogen geen andere waarde hebben of in kleine letters geschreven worden. De eerste letter bepaalt de default waarde
  • Number, Kan zowel een geheel getal zijn als een getal met decimalen. De decimalenscheiding moet een punt zijn ‘.’ of een komma zijn ‘,’. Als u een komma gebruikt dient het veldschedingsteken een puntkomma te zijn.
    Voor negatieve getallen moet het getal voorafgegaan worden door een min-teken ‘-’.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.472.528
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer