One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Invoeren boekingen voor kostendragers en kostenplaatsen

Introductie

U kunt boeken op uw kostenplaatsen en kostendragers. U kunt de boekingen voor kostendragers en kostenplaatsen invoeren via [Financieel, Invoer, Bank / Kas / Inkoop / Verkoop / Memoriaal]. Als u boekingen verwerkt, wordt een apart verwerkingsverslag voor kostenplaatsen en kostendragers afgedrukt. Tevens kunt u kostenplaats-/kostendragerkaarten opvragen. 

 

Uitleg van de velden

Voor het invoeren van de boekingen dient u de onderstaande stappen te doorlopen:

  • Voer de kopregelgegevens in
  • Selecteer een grootboekrekening
  • Als u bij het onderhouden van de grootboekrekening het veld 'Kostendrager' heeft aangevinkt [Financieel, Grootboek, Onderhouden, Tabblad Basis, sectie Analytisch], wordt u gevraagd een kostendrager te selecteren. Hetzelfde geldt voor kostenplaatsen.
  • De te kiezen kostenplaatsen / kostendragers zijn afhankelijk van de wijze waarop de grootboekrekening is ingericht. U kunt voor elke boekingsregel één kostendrager/kostenplaats selecteren. Als u het bedrag op meerdere kostendragers/kostenplaatsen wilt boeken, kunt u het bedrag verdelen over meerdere boekingsregels.
  • Het bedrag op de boekingsregel (exclusief BTW) wordt geboekt op de geselecteerde kostendrager en/of kostenplaats.

Als het niet mogelijk is een kostendrager/kostenplaats te selecteren, kunnen verschillende situaties gelden:

  • De grootboekrekening is de vaste tegenrekening van het dagboek.
  • Als kostenplaatsen of kostendragers gekoppeld zijn aan de grootboekrekening (bij het onderhouden van deze rekening), kunt u alleen deze kostenplaatsen en -dragers selecteren.

Als u gebruik wil maken om kostenplaatsen door te verdelen naar een hoger niveau, kunt u nu uw kostenverdeling aanmaken.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.449.644
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer