One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Goedgekeurde leverancier

Introductie

Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk bij de juiste leverancier wordt besteld, is het mogelijk per artikel aan te geven of er gebruik gemaakt dient te worden van goedgekeurde leveranciers.

Uitleg

Artikelonderhoud

Het aangeven of er voor een artikel gebruik gemaakt wordt van goedgekeurde leveranciers, kan worden gedaan op het tabblad 'Inkoop/Verkoop' in het artikelonderhoud , bijvoorbeeld via het menu [Inkoop, Artikelen, Onderhouden].

Als u hier in de sectie 'Attributen: Inkoop' de optie 'Vereist goedgekeurde lev.' aanvinkt, zal bij de bestelling van dit artikel altijd worden gecontroleerd of de bestelling ingevoerd is bij een goedgekeurde leverancier. Zet u deze optie niet aan, dan kan bij elke leverancier besteld worden.

Artikelen per leverancier

Het aangeven of een leverancier goedgekeurd is, kunt u doen door het bewerken van een reeds gekoppelde leverancier, of door een nieuwe leverancier toe te voegen. Door het vakje 'Goedgekeurde lev.' aan te vinken, geeft u aan dat dit een leverancier is waarbij besteld mag worden.

Als u voor een artikel heeft aangegeven van goedgekeurde leveranciers gebruik te willen maken wordt automatisch de optie 'Goedgekeurde lev.' aangevinkt.

Invoeren van een bestelling

Het invoeren van een bestelling gaat op dezelfde manier als normaal. Vult u echter in de regels een artikel in, waarvoor de leverancier waarbij besteld wordt niet als goedgekeurd staat aangemerkt, zal het veld met de artikelcode rood kleuren. Als u met de muis op dit veld gaat staan verschijnt de melding: Onbekend: Leverancier voor dit artikel niet goedgekeurd. Het artikel kan dan ook niet bij deze leverancier besteld worden.

Genereren van een bestelling via orderinkoop

Indien u vanuit een verkooporder via orderinkoop of via MRP direct een bestelling genereert, wordt ook op het besteladvies deze controle toegepast. Alle leveranciers worden wel getoond, maar u kunt alleen de goedgekeurde leveranciers selecteren (in de kolom 'Geselecteerd'). Als u meer dan één goedgekeurde leverancier heeft, wordt de hoofdleverancier standaard geselecteerd.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.295.203
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer