One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Termijnen selecteren, bewerken, fiatteren en verwerken

Introductie

U kunt deze functie terugvinden bij de menupaden:

  • [Cash flow, Diversen, Terugbetalen] (toont alléén de verkoop creditnota's)
  • [Cash flow, Incasso's, Incasso] (toont alléén de termijnen met de betalingswijze 'Incasso') *
  • [Cash flow, Diversen, Termijnen] *
  • [Cash flow, Betalingen, Fiatteren] (toont standaard de te fiatteren termijnen)
  • [Cash flow, Betalingen, Verwerken] (toont standaard de te verwerken termijnen)
  • [Cash flow, Statistieken, Gefiatteerd door]
  • [Cash flow, Statistieken, Verwerkt door]
  • [Factuur, Te verwerken, Incasso] (toont alléén de termijnen met de betalingswijze 'Incasso')
  • [Salaris, Betalingen, Fiatteren] (toont standaard de te fiatteren termijnen)
  • [Salaris, Betalingen, Verwerken] (toont standaard de te verwerken termijnen)

* De werkwijze voor een SEPA incasso opdracht wijkt af van een niet-SEPA incasso opdracht. Voor dat u een SEPA incasso opdracht kunt verwerken dient u bijvoorbeeld eerst een incassomachtiging te koppelen, runnummers toe te wijzen en een vooraankondiging af te drukken. Voor SEPA incasso opdrachten is een afzonderlijk menupad aanwezig. In dit menupad kunt u de acties uitvoeren die specifiek van toepassing zijn op SEPA incasso opdrachten. Voor meer informatie, zie Incassobatch beheren. De termijnen waarbij u via Incassobatch beheren een runnummer heeft toegewezen zijn echter niet zichtbaar in de menupaden voor de niet-SEPA incasso opdrachten [Cash flow, Incasso's, Incasso] en [Cash flow, Diversen, Termijnen] omdat u deze via Incassobatch beheren dient te verwerken.

De termijnen voor verwerkte SEPA incasso opdrachten worden echter wel getoond in de menupaden voor niet-SEPA incasso opdrachten wanneer u in het scherm de optie 'Betalingen onderweg' of 'Afgeletterd heeft aangevinkt'.

Via dit scherm kunt u betalingstermijnen onderhouden, selecteren, verzamelen, fiatteren en verwerken. Ook kunt u via deze functie gegevens toekennen aan één of meer regels, zoals de rekening die moet worden gebruikt voor de betaling of de verwerkingsdatum van de betaling. Tevens kunt u bij het veld Betalingsdatum onder de knop Toekennen de betalingsdatum aanpassen.

Een aantal functies kan uitgevoerd worden per regel. U kunt een aantal regels tegelijk selecteren door de toetsen 'Shift' of 'Ctrl' ingedrukt te houden terwijl u selecteert.

Als u in het voorloopscherm van het termijnenscherm voor de optie 'Tonen' heeft gekozen, wordt dit scherm getoond.

Velden

Termijnen overzicht

Pictogrammen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.302.106
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer