One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Filiaal: Stamadministratie aanmaken

Introductie

Introductie

Om op het filiaal te kunnen starten met de kassa, moeten alle stambestanden van het hoofdkantoor op het filiaal komen.

 

Uitleg

Om alle stambestanden van het hoofdkantoor op het filiaal te krijgen moeten er drietal stappen worden doorlopen:

  • Stambestanden administratie maken op het hoofdkantoor
  • Backup maken op het hoofdkantoor
  • Backup teruglezen op het filiaal

Stambestanden administratie hoofdkantoor
Open op het hoofdkantoor de hoofdadministratie. Start de Administratie aanmaken wizard en creëer een nieuwe stambestanden administratie. Gebruik hierbij de filiaal-licentie.

 

Vervolg de stappen in de administratie kopiëren wizard

Let op: Bij het kopiëren van de stambestanden administratie zijn de boekstuknummers teruggezet naar de standaard waardes. U dient deze nu goed goed te zetten in de stambestanden administratie, zodat de boekstuknummerreeksen elkaar nooit overlappen.

 

Backup hoofdkantoor
Het maken van de backup van de stambestanden administratie op het hoofdkantoor moet op de gebruikelijke manier plaatsvinden.

Backup filiaal
Het teruglezen van de backup op het filiaal moet op de gebruikelijke manier plaatsvinden.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.818.251
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer