One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Gebruik van kostenplaatsen in offerte, verkooporder en verkoopfactuur

Introductie

Met de module kostenanalyse is het mogelijk om kostenplaatsen te linken aan offertes, verkooporders en verkoopfacturen. Welke kostenplaats wanneer wordt gebruikt staat beschreven in dit document.

De kostenplaats van de kopregel wordt altijd gebruikt in het gegenereerde project. Standaard wordt de kostenplaats van het project gebruikt in de regels indien deze ook is gelinkt aan de grootboekrekening van het artikel. Is dit niet het geval dan wordt de standaard kostenplaats van de grootboekrekening gebruik.

Bij een offerte en een verkooporder wordt gekeken naar de kostenplaatsen gelinkt aan de 'leveringen/ kostprijs verkopen rekening' van het artikel. Betreft het een verkoopfactuur dan wordt er gekeken naar de kostenplaatsen gelinkt aan de omzetrekening van het artikel.

Uitleg

Als er geen project is gelinkt dan zijn de volgende condities van toepassing:

 1. In de kopregel is de gebruiker vrij om een kostenplaats te kiezen.
 2. Als er geen kostenplaats is gelinkt aan de grootboekrekening van het artikel dan mag elke willekeurige kostenplaats worden gebruikt in de regels.
 3. Standaard komt het systeem in de regel op met de kostenplaats ingegeven in de kopregel. Komt deze kostenplaats niet overeen met de kostenplaats gedefinieërd bij de grootboekrekening van het artikel dan wordt de standaard kostenplaats van de grootboekrekening gebruikt. Is de kostenplaats van de grootboekrekening niet gevuld dan wordt de kostenplaats van de medewerker gebruikt.
 4. De gebruiker mag de kostenplaats van de regel overschrijden met een andere kostenplaats gelinkt aan grootboekrekening van het artikel.

Als er een project wordt gegenereerd dan zijn de volgende condities van toepassing:

 1. In de kopregel is de gebruiker vrij om een kostenplaats te kiezen.
 2. De kostenplaats in de kopregel dient overeen te komen met de kostenplaats van het project.
 3. Indien er geen kostenplaats is gelinkt aan de grootboekrekening van het artikel dan wordt de kostenplaats van het project gevuld in de regels indien deze niet leeg is. Is de kostenplaats van het project leeg dan wordt de kostenplaats van de kopregel gebruikt. Is deze kostenplaats ook niet gevuld dan wordt de kostenplaats van de medewerker in de regel gebruikt.
 4. Indien de kostenplaats is gevuld in het project wordt standaard de kostenplaats van het project voorgesteld in de regels. Komt deze kostenplaats niet voor bij grootboekrekening van het artikel dan wordt de standaard kostenplaats van de leveringen/ kostprijs verkopen rekening van het artikel gebruikt. Is er geen kostenplaats aan de grootboekrekening van het artikel gelinkt dan wordt de kostenplaats van het project gebruikt. 
 5. Indien de kostenplaats van het project niet is gevuld dan wordt de kostenplaats van de kopregel gebruikt indien deze ook is gelinkt aan de grootboekrekening van het artikel. Is dit niet het geval dan wordt de standaardkostenplaats van de grootboekrekening van het artikel gebruikt. Is de kostenplaats van de grootboekrekening niet gevuld dan wordt de kostenplaats van de medewerker gebruikt.
 6. De kostenplaats in de regel is niet langer te wijzigen.
 7. De kostenplaats in de kopregel is te wijzigen. Echter bij wijziging van deze kostenplaats worden de bovenstaande condities opnieuw doorlopen.

Let op kostenplaatsen in de regels zijn alleen zichtbaar indien de orderinstelling 'Wijziging kostenplaats' is aangevinkt.

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.721.134
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer