One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-mailberichten importeren

Introductie

In het onderhoud van documenten [CRM, Invoer, Documenten] kunt u middels de knop 'Importeren' e-mailberichten importeren in Exact Globe Next. Deze e-mailberichten kunt u meteen als document laten aanmaken.

 

Uitleg van de velden

Nadat u in het onderhoudscherm van de documenten op de knop 'Importeren' heeft gedrukt, verschijnt het volgende scherm:

Totaal
Hier wordt het totaal aantal aanwezige e-mailberichten getoond.

Geselecteerd
Hier wordt het totaal aantal geselecteerde e-mailberichten weergegeven.

Standard: Sessie
Wanneer deze optie is aangevinkt, worden de standaard e-mailinstellingen gebruikt om de e-mail binnen te halen. Wanneer deze is uitgevinkt, heeft u eerst de mogelijkheid om de gewenste gegevens te selecteren.

Ongelezen
Met deze optie kunt u aangeven of u alleen de ongelezen e-mailberichten wilt binnenhalen, of alle aanwezige e-mailberichten.


In het midden van het scherm worden de e-mailberichten weergegeven. In de eerste kolom kunt u aangeven welke berichten u wilt importeren door hier een vinkje in te plaatsen. De tweede kolom, geeft middels een groen vinkje aan of het e-mailbericht reeds is geïmporteerd. Wanneer er een bijlage aanwezig is bij de e-mail, wordt dit in de derde kolom weergegeven. De andere kolommen geven algemene informatie over het e-mailbericht, zoals de afzender, het onderwerp en de datum.

Sluiten
Met deze optie kunt u aangeven of u het scherm automatisch wilt laten sluiten na het genereren.

Links heeft u de volgende mogelijkheden:

Reactie
Met deze knop kunt u een reactie sturen op het gemarkeerde e-mailbericht.

Vooruit
Met deze knop kunt u het gemarkeerde e-mail bericht doorsturen.

Verwijderen
Met deze knop kunt u de geselecteerde e-mailberichten verwijderen. De e-mailberichtend worden in zijn geheel verwijderd uit u e-mail programma. Ze zijn na het verwijderen ook niet meer in de 'verwijderde items' van uw e-mail programma te vinden.

Sluiten automatisch
Wanneer u deze optie aanvinkt wordt het import scherm automatisch afgesloten nadat het importeren gereed is.

De Knoppen

Genereren
Nadat u de gewenste e-mailberichten heeft gemarkeerd, kunt u op deze knop drukken. De e-mailberichten worden nu als documenten in Exact Globe Next aangemaakt. De titel van het e-mailbericht wordt als titel van het document weggeschreven. Wanneer de e-mail geen titel heeft, wordt door Exact Globe Next een titel gegenereerd. Het attachment dat aan de e-mail is gekoppeld, wordt automatisch als bijlage aan het document toegevoegd. Wanneer geen attachment aan de e-mail zit, wordt het e-mailbericht zelf als bijlage gekoppeld. De overige gegevens worden als notitie weggeschreven in het document.

Wanneer meerdere attachments aan een e-mail zijn gekoppeld, worden hiervoor aparte documenten aangemaakt.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 05.209.651
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer