One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Hoe kan ik een betalingsherinnering maken waarop ook rente berekend wordt?

Stel u wilt over het openstaande bedrag van € 100,- op een betalingsherinnering 5% rente berekenen, dan kunt u dit rentepercentage invullen in het invoerscherm van betalingsherinneringen. U kunt betalingsherinneringen in Exact Globe afdrukken in menu [Financieel, Debiteuren, Betalingsherinneringen, Afdrukken].

1. Rentepercentage
In het selectiescherm onder de knop 'Geavanceerd' dient u het rentepercentage in te vullen.

Het getal achter 'Rentepercentage' geeft het percentage aan. In dit voorbeeld wordt gerekend met een percentage van 5%.

2. Lay-out
Hierna moet er nog voor worden gezorgd dat het rentepercentage en -bedrag ook daadwerkelijk op de betalingsherinnering worden getoond.

Dit kunt u doen door het aanpassen van de velden op de herinneringslay-out. Hiervoor kunt u standaardlay-out gebruiken die u vervolgens onder een andere naam opslaat of u maakt zelf een nieuwe lay-out. In dit voorbeeld gaan we verder uit van het bewerken van een meegeleverde standaardlay-out.

  1. Open de betalingsherinneringlay-out [Systeem, Algemeen, Instellingen, Documenten]. Hier kunt u bij de sectie Financieel de lay-out openen door op de knop achter het veld te drukken. In het scherm dat verschijnt kunt u via de knop de lay-out bewerken.
  2. Op de lay-out dient een aantal velden te worden toegevoegd.


Veld 1: Dit veld is een databaseveld, dat u kunt toevoegen via [Bewerken, Toevoegen, Databaseveld].

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat er in de standaard valuta wordt gewerkt. In dat geval selecteren we dan ook het blok en de velden met de toevoeging 'Bedrag in S.V.', wat staat voor 'Standaard Valuta'.

Binnen dit databaseveld kiest u voor een 'Totaalblok (Bedrag in S.V.)'  en als veld kiest u voor 'Openstaand bedrag in S.V.'. Afhankelijk van de cijfers die u achter de komma wilt zien, kunt u kiezen voor 'Precisie definiëren'. Als voorlooptekst kunt u invullen: Totaal openstaand.

Na het klikken op OK wordt dit blok linksboven in de lay-out geplaatst. Dit kunt u verplaatsen naar de juiste plaats op de lay-out. Op deze plaats zal het totale openstaande bedrag worden getoond.

Veld 2: Dit veld bestaat uit 2 delen. Het linkerdeel:

Het linkerdeel is een  'Totaalblok (Bedrag in S.V.)' en als veld kiest u voor 'Rentepercentage'. Vervolgens dient u de precisie te definiëren op 3 cijfers voor de komma en 2 cijfers achter de komma. Als voorlooptekst zou u kunnen kiezen voor 'Berekende rente'. Na het klikken op OK wordt dit veld linksboven in de lay-out geplaatst. Dit kunt u verplaatsen naar de juiste plek op de lay-out. Op deze plaats zal het ingevulde rentepercentage worden weergegeven.

In het rechterdeel van dit veld staat het totaal berekende rentebedrag. Hiertoe voegt u een rekenveld toe [Bewerken, Toevoegen, Rekenveld].In het scherm waar u dan in komt, kiest u voor een 'Totaalblok (Bedrag in S.V.)'.

Vervolgens kiest u voor 'formule wijzigen'.

Hier maakt u de volgende formule: [Openstaand bedrag in S.V.] * ([Rentepercentage] / 100).

Dit kunt u doen door het aanklikken van het juiste databaseveld en deze middels de pijltjestoets in het midden van dit scherm naar rechts te plaatsen. Hierna tikt u een * in en vervolgens plaatst u het volgende databaseveld naar de andere kant.

Veld 3: Dit is het totaalbedrag van de betalingsherinnering.

Om dit op de lay-out te krijgen dient wederom een rekenveld toegevoegd te worden. Het blok moet van het type 'Totaalblok (Bedrag in S.V.)' zijn.

De formule die u hier dient in te vullen middels wijzigen formule: [Openstaand bedrag in S.V.] * (1 + ([Rentepercentage] / 100)).

Nadat u op OK heeft gedrukt verschijnt dit veld linksboven in het scherm en kan dit naar de juiste plaats worden geschoven. Hierna kunt u de lay-out opslaan middels [Bestand - Bewaren als] en gaan gebruiken bij het afdrukken van de betalingsherinneringen.

Op de betalingsherinnering ziet dit als volgt uit:

 

Er wordt geen mutatie aangemaakt voor het berekende percentage rentekosten.

Mocht u assistentie nodig hebben bij het aanpassen van de lay-out dan kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling consultancy van Exact of uw Exact partner.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.344.844
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer