One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Update van Exact Globe+ via het internet

Introductie

Voor de update via het internet is het noodzakelijk dat u over een internetaansluiting beschikt. U dient zelf zorg te dragen voor een correcte verbinding via eventuele firewalls en proxy servers.

Om een update te kunnen uitvoeren dient u over administrator rechten te beschikken op het betreffende systeem. Wanneer dit niet het geval is verschijnt bij het uitvoeren van de update de melding "U dient Administrator rechten te hebben om met deze setup door te gaan.". Om na het uitvoeren van de update de database te kunnen bijwerken dient de gebruiker binnen MS SQL Server, DBcreator, DBowner en/of Sysadmin te zijn en binnen de administratie over het functierecht 'Database bijwerken' te beschikken.

Opmerking: Voor het uitvoeren van de installatie of update van Exact Globe+ is een internetverbinding vereist.

Let op: Wanneer u naast Exact Globe+ gebruik maakt van andere Exact producten dient u er rekening mee te houden dat u ook een update uitvoert voor de andere Exact producten. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met Exact Globe+, Exact Synergy Enterprise en gebruik maakt van Exact Integration voor de gegevensuitwisseling tussen Exact Globe+ en Exact Synergy Enterprise, dient u een update uit te voeren van Exact Globe+, Exact Synergy Enterprise en Exact Integration.

Bij het installeren van een update van Exact Globe+, worden tevens alle wijzingen uit voorgaande product updates (en servicepacks) geïnstalleerd. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 409 en u wilt een update uitvoeren naar 410SP1, dan selecteert u in het update scherm 410SP1. Het is niet nodig om eerst afzonderlijk 410 te selecteren en vervolgens 410SP1. U kunt gewoon de hoogste versie selecteren die u wilt installeren. Wij raden u wel aan om de systeemeisen en release notes van alle tussenliggende product updates en servicepacks te bekijken, zodat u op de hoogte bent van alle wijzigingen.

Hou er rekening mee dat bij het beschikbaar komen van een nieuw servicepack de oudere servicepacks niet meer te selecteren zijn. Alléén de hoogste servicepacks binnen een product update kunnen geselecteerd worden.
Voorbeeld: Wanneer bijvoorbeeld vandaag 411SP1, 410SP5 en 409SP5 beschikbaar komen, dan kunt u alléén een van deze product updates selecteren. De product updates 411, 410SP4 t/m 410SP1, 410, 409SP4 t/m 409SP1 en 409 zijn dan niet meer te selecteren. Wanneer op een later moment 411SP2, 410SP6 en 409SP6 beschikbaar komen, dan zijn 411SP1, 410SP5 en 409SP5 ook niet meer te selecteren, maar kunt u alléén 411SP2, 410SP6 en 409SP6 selecteren.

Er zijn verschillende Exact Globe+ installaties mogelijk:

 1. Exact Globe+ is op een netwerk geïnstalleerd, waar vandaan op de werkstations een werkstationinstallatie is uitgevoerd.
 2. Exact Globe+ is op een stand-alone PC geïnstalleerd.

 

Voor alle duidelijkheid vermelden wij hier expliciet dat het tijdens het downloaden van de update geen andere informatie wordt uitgewisseld, anders dan de informatie die nodig is om te bepalen welke bestanden geïnstalleerd worden.

Hoe voer ik een update uit?
Bepaal eerst of u werkt met een standalone installatie of een netwerkinstallatie. Voor meer informatie, zie Wat is het verschil tussen een netwerkinstallatie en een standalone installatie?.

 • U werkt met een netwerk installatie:
  1. Maak een back-up van de administraties.
  2. Raadpleeg de release notes en systeemeisen van de product update waar naartoe u wilt updaten.
  3. Ga op de server naar de directory waar de netwerkinstallatie van Exact Globe+ is geïnstalleerd.
  4. Start het bestand NETUPDATE.EXE door erop te dubbelklikken.
  5. In het Update scherm selecteert u bij Installatie soort de optie Internet netwerkinstallatie update.
  6. In de sectie Geef uw inloggegevens op kunt u de gegevens om in te loggen opgeven.
  7. Na het opgeven van de inloggegevens kunt u op de knop Verifiëren klikken om de inloggegevens te verifiëren. Wanneer de verificatie niet succesvol, bijvoorbeeld wanneer u een onjuiste webpagina, gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt een foutmelding getoond. Wanneer de verificatie succesvol is, wordt de sectie Geef uw inloggegevens op inactief, en wordt het veld Versie in de sectie Installatie automatisch ververst en toont de hoogste toegestane product of service pack die u mag downloaden. De sectie Installatie is alleen actief wanneer de verificatie succesvol is.
  8. Controleer de velden in de sectie Installatie en pas deze aan indien nodig.
  9.  Klik op OK.
  10. Zodra de update op de server gereed is kunt u Exact Globe+ op de werkstations starten. Bij het starten van Exact Globe+ op de werkstations worden de werkstations automatisch bijgewerkt naar de nieuwe product update.
 • U werkt standalone:
  1. Maak een back-up van de administraties.
  2. Raadpleeg de release notes en systeemeisen van de product update waar naartoe u wilt updaten.
  3. Start Exact Globe+.
  4. Ga naar Instellingen ➔ Systeem ➔ Update.
  5. Beschikt u niet over deze optie? Dan werkt u met een netwerkinstallatie.
  6. In het Update scherm selecteert u bij Installatie soort de optie Internet werkstationinstallatie.
  7. In de sectie Geef uw inloggegevens op kunt u de gegevens om in te loggen opgeven.
  8. Na het opgeven van de inloggegevens kunt u op de knop Verifiëren klikken om de inloggegevens te verifiëren. Wanneer de verificatie niet succesvol, bijvoorbeeld wanneer u een onjuiste webpagina, gebruikersnaam of wachtwoord opgeeft, wordt een foutmelding getoond. Wanneer de verificatie succesvol is, wordt de sectie Geef uw inloggegevens op inactief, en wordt het veld Versie in de sectie Installatie automatisch ververst en toont de hoogste toegestane product of service pack die u mag downloaden. De sectie Installatie is alleen actief wanneer de verificatie succesvol is.
  9. Controleer de velden in de sectie Installatie en pas deze aan indien nodig.
  10. Klik op OK

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.448.226
 Assortment:  Date: 28-10-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer