One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht Voorraad Toewijzing

Introductie

Voor een goed inzicht in uw toegewezen en vrije voorraad, kunt u een overzicht opvragen via [Voorraad, Verslagen, Voorraadposities]. Vanuit dit overzicht heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor de knop 'Toewijzing'. Daarmee opent u het overzicht 'Voorraad Toewijzing'. Dit overzicht biedt u de mogelijkheid om per artikel te bekijken welk deel van uw voorraad reeds is toegewezen aan verkooporders, interne orders, productieorders, serviceorders of offertes. Door voorraden toe te wijzen kunt u onderscheid maken tussen aanwezige en vrije voorraad. U kunt dan direct zien of u nieuwe orders tijdig kunt leveren, of dat de voorraden reeds zijn toegewezen aan eerdere orders. Het 'Voorraad Toewijzing' wordt geopend voor het artikel dat u bij de voorraadposities heeft geselecteerd, bij het klikken op de knop 'Toewijzing'.

Uitleg

Sectie SelectieLeverdatum
Met de optie kunt u een selectie maken op een leverdatum of een traject van leverdatums. Alleen de orders of offertes waarbij de ingevulde leverdatum binnen dit traject valt worden getoond.

Debiteur
Met deze optie kunt u een selectie maken op een debiteur. Alleen de orders en offertes voor die debiteur worden getoond.

Medewerker
Met deze optie kunt u een selectie maken op de medewerker die aan de order of offerte is gekoppeld.

Onze ref.
Wanneer u een specifieke transactie wilt selecteren kunt u hier de onze referentie van die transactie invullen.

Projectcode
Met deze optie kunt u een project selecteren zodat alleen de aan dat project gerelateerde transacties worden getoond.

Order
Wanneer u een specifieke order wilt selecteren, kunt u hier het ordernummer opgeven.

Toegewezen
Standaard is deze optie aangevinkt en worden alleen de reeds toegewezen transacties getoond. Wanneer u ook de nog niet toegewezen transacties wilt tonen kunt u deze optie uitvinken.

Sectie Type

Met deze opties kunt u aangeven welke transacties wilt tonen.

Sectie Behoeften

Leverdatum
In deze kolom wordt de leverdatum van de transactie getoond.

Opdrachtnummer
In deze kolom kunt u het opdrachtnummer of ordernummer van de transactie terugvinden.

Soort mutatie
In deze kolom wordt aangegeven wat het soort transactie is. Afhankelijk van de opties die u bij 'Type' heeft geselecteerd kunnen dit verkooporders, interne orders, productieorders, serviceorders of offertes zijn.

Onze ref.
In deze kolom wordt de onze referentie van de transactie aangegeven.

Toegewezen Aan
Bij de toegewezen transacties wordt in deze kolom getoond waaraan deze zijn toegewezen. De informatie in deze kolom is afhankelijk waaraan de behoefte is toegewezen.

  • Leeg: De behoefte is niet toegewezen
  • Tellingen: (onze ref): de behoefte is toegewezen aan een telling
  • Interfiliale overboeking: (onze ref): de behoefte is toegewezen aan een Interfiliale overboeking
  • Ontvangsten: (onze ref): de behoefte is toegewezen aan een ontvangst
  • Productieorder: (productieorder nummer): de behoefte is toegewezen aan een productieorder die reeds ontvangen is
  • Productieorder: (productieorder nummer): de behoefte is toegewezen aan een productieorder die nog niet ontvangen is
  • Bestelling: (bestelnummer): de behoefte is toegewezen aan een bestelling

Aantal besteld
In deze kolom wordt het bestelde aantal getoond.

Aantal toegewezen
Wanneer een transactie is toegewezen wordt in deze kolom het aantal getoond dat is toegewezen.

Inkoopeenheden/Verkoopeenheden
In deze kolom wordt het de inkoopeenheid/verkoopeenheid getoond die het betreft. Of hier de inkoopeenheden of verkoopeenheden worden getoond is afhankelijk van hoe u het voorraadpositie overzicht heeft opgevraagd.

 

Er wordt hier het betreffende artikel en magazijn getoond. Tevens worden hier de totalen getoond.

Voorraad
Hier word de totale voorraad voor dit artikel in dit magazijn getoond.

Vrije voorraad
Hier word de totale vrije voorraad voor dit artikel in dit magazijn getoond. Dit is de voorraad die nog niet is toegewezen.

Vrij: Inkooporder
Hier wordt het totaal aantal getoond van de openstaande bestellingen die nog niet zijn toegewezen. Dit betreft de aantallen voor voor het geselecteerde artikel in het geselecteerde magazijn.

Vrij: productieorder
Hier wordt het totaal aantal getoond van de openstaande productieoorders die nog niet zijn toegewezen. Dit betreft de aantallen voor voor het geselecteerde artikel in het geselecteerde magazijn.

Onderaan het scherm heeft u de beschikking over de volgende knoppen.

Actualiseren
Hiermee ververst u het overzicht, bijvoorbeeld na het wijzigen van selectiecriteria

Exporteren
Hiermee kunt u het op het scherm getoonde overzicht exporteren naar Microsoft Excel, waar u verdere bewerkingen kunt uitvoeren op het overzicht. Tevens kunt u het overzicht afdrukken vanuit Excel.

Toewijzen
Hiermee opent u het Toewijzen scherm. Vanuit dit scherm heeft u de mogelijkheid om voorraden toe te wijzen aan bijvoorbeeld verkooporders. Ook kunt u hier deze toewijzing juist weer ongedaan maken.

Sluiten
Hiermee sluit u het overzicht af.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 13.242.350
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 370  Attachment:
 Disclaimer