One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Offertes aanmaken en wijzigen

Introductie

Een offerte is een aanbod van u aan uw (potentiële) klant om een order te genereren. U kunt een offerte pas verwerken, nadat u een exemplaar van de offerte aan uw klant heeft gestuurd. 

U kunt via het menupad [CRM, Invoer, Offertes] met de knop 'Nieuw' een offerte aanmaken. De procedure voor het aanmaken van een offerte is bijna identiek aan het aanmaken van een verkooporder, zoals beschreven in het document Verkooporder aanmaken. In het huidige document worden alleen de verschillen besproken.

Velden

Pictogrammen en totalen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.435.877
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer