One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Openstaande posten in vreemde valuta afboeken

Introductie

Introductie

Bij het afboeken van openstaande posten zijn er diverse scenario's mogelijk. Deze scenario's worden hieronder besproken, samen met hun mogelijkheden en gevolgen.

 

Uitleg

We zullen de volgende mogelijkheden bespreken:

  • Openstaande post in vreemde valuta en betaling in dezelfde valuta
  • Openstaande post in vreemde valuta en betaling in standaardvaluta
  • Openstaande post in vreemde valuta en betaling in een andere vreemde valuta
  • Openstaande post in standaardvaluta en betaling in vreemde valuta

 

Openstaande post in vreemde valuta en betaling in dezelfde valuta
Een openstaande post in vreemde valuta kan eenvoudig worden afgeboekt wanneer voor deze posten geen herwaardering heeft plaatsgevonden. Het afboeken kunt u dan op de zelfde manier uitvoeren als wanneer u posten in standaard valuta afboekt. Wanneer één van beide posten is geherwaardeerd, kunt u het verschil boeken naar koersverschillen. U kunt hiervoor bij het afboeken van de openstaande post gebruik maken van de optie 'Koersverschil'.

Openstaande post in vreemde valuta en de betaling in standaardvaluta
Indien een openstaande post in vreemde valuta wordt voldaan in de standaardvaluta, heeft u de mogelijkheid om eventuele verschillen via het afboekscherm op koersverschillen te boeken.

Openstaande post in vreemde valuta en de betaling in een andere vreemde valuta
Het is mogelijk om 'cross-currency' te boeken. Zo kan bijvoorbeeld een openstaande post met valutacode USD worden afgeboekt met valutacode GBP. De koers van de openstaande post bij het afboeken, is de koers waartegen de post op dat moment in de boeken staat. De koers van de valuta maarmee de post wordt voldaan, is de op dat moment geldende koers. Via het afboekscherm is er de mogelijkheid om automatisch koersverschillen te boeken, indien dit van toepassing is.

Openstaande post in standaardvaluta en de betaling in vreemde valuta .
Indien een openstaande post in standaardvaluta wordt voldaan in een vreemde valuta, heeft u de mogelijkheid om eventuele verschillen via het afboekscherm op koersverschillen te boeken.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.454.465
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer