One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Importdefinitie Financiële boekingen

XML Server -  CSV definitie Financiële boekingen

 

Kopregel
 
No. Veldnaam Omschrijving Type Opmerk. Form.
1 regelnummer Regelnummer Number  verplicht N3
2 dagb_type Dagboektype Text  verplicht A1
3 dagbknr Dagboek Numstr  verplicht A3
4 periode Periode Numstr  niet gebr A3
5 bkjrcode Boekjaar Numstr  niet gebr A2
6 bkstnr Boekstuknummer Numstr   A8
7 oms25 Omschrijving Text   A60
8 Date Datum Date   A8
9 Empty -     A9
10 debcode Debiteurencode Numstr  verkoop A20
11 crdcode Crediteurencode Numstr  inkoop A20
12 Empty -     A8
13 bedrag Bedrag Number   N12.2
14 drbk_in_val Journaliseren in VV Text   A1
15 valcode Valuta (optioneel) Text   A3
16 koers Wisselkoers (optioneel) Number   N5.6
17 kredbep Kredietbeperking / Betalingskorting Text  niet gebr A1
18 bdrkredbep Bedrag Kredietbeperking / Betalingskorting Number  niet gebr N8.2
19 vervdatfak Vervaldatum factuur Date  niet gebr A8
20 vervdatkrd Vervaldatum Kredietbeperking / Betalingskorting Date  niet gebr A8
21 Empty -     A3
22 Empty -     N8.2
23 weeknummer Weeknummer Numstr  niet gebr A2
24 betaalref Betaalreferentie Text   A20
25 betwijze Betaalwijze Text   A1
26 grek_bdr Bedrag G-rekening Number  niet gebr N8.2
27 Empty -     A4
28 Empty -     A4
29 Empty -     8.2
30 Empty -     A1
31 Empty -     A2
32 transsubtype Stornoboeking, verkoopfactuur etc Text   A1
33 Empty -     A8
34 Empty -     N8.2
35 Empty -     N8.2
36 Empty -     N6.2
37 Empty -     N6.2
38 Empty -     A8
39 Empty -     A25
40 Empty -    verplicht * A8

 

Boekingsregels
 
No. Veldnaam Omschrijving Type Opmerk. Form
1 regelnummer regelnummer Number  Verplicht N4
2 dagb_type Dagboektype Text  Verplicht A1
3 dagbknr Dagboek Numstr  Verplicht A3
4 periode Periode Numstr  niet gebr A3
5 bkjrcode Boekjaar Numstr  niet gebr A2
6 bkstnr Boekstuknummer Numstr   A8
7 oms25 Omschrijving Text   A60
8 Date Datum Date   A8
9 reknr Grootboekrekening Numstr  Verplicht A9
10 debcode Debiteurencode Numstr  Memoriaal A20
11 crdcode Crediteurencode Numstr   Memoriaal A20
12 faktuurnr Onze referentie Numstr   A8
13 bedrag Bedrag Number  Verplicht N12.2
14 Empty -     A1
15 valcode Valuta Text   A3
16 koers Wisselkoers Number   N5.6
17 Empty -     A1
18 Empty -     N8.2
19 Empty -     A8
20 Empty -     A8
21 btw_code BTW-code Text   A3
22 btw_bdr BTW-bedrag Number   N12.2
23 Empty -     A2
24 Empty -     A20
25 Empty -     A1
26 Empty -     N8.2
27 kstplcode Kostenplaatscode Text   A8
28 kstdrcode Kostendragercode Text   A8
29 aantal Aantal Number   N8.2
30 Empty -     A1
31 Empty -     A2
32 transsubtype Stornoboeking, verkoopfactuur etc Text   A1
33 Empty -     A8
34 Empty -     N8.2
35 Empty -     N8.2
36 Empty -     N6.2
37 Empty -     N6.2
38 Empty -     A8
39 Empty -     A25
40 Empty -    Verplicht* A8

* U dient er rekening mee te houden dat het import bestand altijd uit 40 kolommen dient te bestaan. Ook al zijn de laatste kolommen leeg, deze dienen toch aanwezig te zijn omdat het bestand anders wordt afgekeurd.

In dit document leest u meer over datatypen.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.453.789
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer