One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Saldilijst debiteuren / crediteuren

Introductie

In een saldilijst kunt u in één oogopslag het openstaande saldo per debiteur, crediteur en/of personeelslid nagaan, waarna u snel de nodige acties kunt ondernemen. Zo kunt u bijvoorbeeld openstaande posten incasseren of betalen via de saldilijst. Het totale saldo van de saldilijst zal altijd aan moeten sluiten op de grootboekrekeningen debiteuren/crediteuren, als de peildatum de datum van vandaag is.
Op de overzichten ziet u tevens op debiteur-/crediteurniveau wat er gefactureerd is door deze crediteur of aan deze debiteur. Tevens kunt u de betalingen aan uw personeelsleden bekijken.

Menu Debiteuren: [Financieel, Debiteuren, Saldilijst]
Menu Crediteuren: [Financieel, Crediteuren, Saldilijst]

Onderstaand voorbeeld behandelt de saldilijst debiteuren, u kunt dit voorbeeld echter ook gebruiken voor de saldilijst crediteuren.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.361.233
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer