One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Toegestaan verlof genereren

Introductie

U vindt de functie 'Toestemmingen tot verlof genereren' via menu [HR, Verslagen, Saldilijst verzuim], knop Genereren. Middels deze functie kunt u toestemming geven voor verlof voor een bepaalde medewerker(s) voor een bepaalde periode(s). De functie 'Toestemmingen tot verlof genereren' kan maar 1x per periode per medewerker worden gebruikt. Wanneer u nogmaals deze functie opstart voor een werknemer in een bepaalde periode, zal het nieuwe toegestaan verlof de oude overschrijven. U kunt deze functie dus zo vaak opstarten als u wilt; het systeem onthoudt de laatste verandering.

Als voor een medewerker een 'toegestaan verlof' is toegekend, wordt deze bij de berekening gebruikt. Is er geen 'toegestaan verlof' toegekend voor een bepaalde medewerker dan wordt bij de berekening uitgegaan van het standaard 'toegestaan verlof'.

De volgende gegevens zijn van belang alvorens deze functie kan worden gebruikt:

  • het aantal FTE dient per medewerker (onderhoud medewerkers) te zijn ingegeven
  • standaard toegestaan verlof dient ingegeven te zijn
  • er dienen verzuimsoorten aanwezig te zijn waarbij de 'opbouw van echt toegestaan verlof' staat op 'Maandelijks' of 'Jaarlijks' (en dus niet staat op 'Geen'!).
  • de status van de medewerker dient in onderhoud medewerkers (via menu [HR, Personeel, Onderhouden] op 'Actief' te staan en de FTE dient groter te zijn dan 0.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.440.735
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer