One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Serienummers onderhouden

Introductie

Een serienummer kunt u zien als een identificatienummer van een toestel of een installatie. Door aan dit nummer gegevens te koppelen, kunt u bijvoorbeeld aangeven van wie de installatie is, uit welke onderdelen ze bestaat, van welk type ze is en wanneer ze is geïnstalleerd.

Door in uw serviceadministratie serienummers aan te maken, kunt u diverse gegevens van installaties waarop u service gaat/kunt verlenen, registreren. Hoe deze service wordt verleend of op welk moment daartoe opdracht wordt gegeven, kan later worden bepaald. Het hoofddoel is het vastleggen van gegevens over de installatie. Het onderhouden van serienummers kunt u met Exact Globe Next met de module E-Service management in het menupad [Service, Artikelen, Serienummers].

Bij het invoeren van meldingen en serviceorders kunnen de serienummergegevens worden overgenomen.

Wanneer het externe serviceverlening betreft spreken we over serienummers en wanneer het interne serviceverlening betreft spreken we over activa (=intern serienummer).

 

Uitleg van de velden

Met het filter boven aan het scherm kunt u snel de gewenste serienummers zoeken.

Magazijn
Als u hier een magazijn selecteert, worden alleen serienummers getoond die dit magazijn hebben. 

Groepeer op
Hier kunt u de serienummers groeperen. U kunt de serienummers groeperen op medewerker, relatie, artikelgroep, artikel en postcode.

Serienummer
Als u hier een serienummer selecteert, wordt het beschikbare serienummer getoond.

Omschrijving
In dit veld kunt u zoeken naar serienummers op basis van de ingevoerde omschrijving.

Begindatum
In dit veld kunt u zoeken naar serienummers op basis van de begindatum van het serienummer.

Einddatum
In dit veld kunt u zoeken naar serienummers op basis van de einddatum van het serienummer.

Onder het filter worden de serienummers getoond die voldoen aan de ingevoerde selectiecriteria. Iedere keer dat u deze selectiecriteria wijzigt, dient u op 'Zoeken' te klikken om het overzicht te verversen. Als u een compleet nieuwe selectie wilt maken, kunt u op de knop 'Wissen' klikken. Hiermee worden alle selectiecriteria gewist. Eventueel kunt u de kolommen aanpassen zodat u direct de gewenste informatie ziet. Onder aan het scherm staan de volgende knoppen:

Notitie
Met deze knop kunt u van een geselecteerd serienummer de gemaakte notitie raadplegen.

Bijlage
Met deze knop kunt u van een geselecteerd serienummer een gekoppelde bijlage raadplegen.

Relatie
Deze knop is alleen actief wanneer u de gegevens groepeerd op relatie. Met deze knop kunt u van een geselecteerd serienummer direct naar de bijbehorende relatiekaart. De relatiegegevens kunnen worden onderhouden en indien nodig worden gewijzigd.

Zoomen
Met deze knop kunt u de serienummers aanpassen.

Terug
Deze knop kan gebruikt worden om van een van de andere subschermen terug te gaan naar het hoofdscherm van serienummers.

Openen
Met deze knop kunt u het geselecteerde serienummer openen , zodat u deze kunt bekijken en kunt wijzigen.

Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuw serienummer aanmaken.

Vernummer
Met deze knop kunt u een serienummer vernummeren. Het oude serienummer wijzigen in een nieuw serienummer.

Verwijderen
Met deze knop kunt u een geselecteerd serienummer verwijderen. Als u hiervoor kiest, wordt u gevraagd deze keuze te bevestigen. Als u 'Ja' kiest, wordt het serienummer verwijderd.

Sluiten
Met deze knop sluit u het huidige scherm en keert u terug naar het menu.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 03.323.845
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer