One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Kenmerken van de instelling 'Interfiliale overboekingen: Controle op vrije voorraad'

Changes mentioned in the table b

Introductie

Middels de instelling 'Interfiliale overboekingen: Controle op vrije voorraad' in de voorraadinstellingen heeft u de mogelijkheid om bij het uitvoeren van interfiliale overboekingen te controleren of er voldoende vrije voorraad aanwezig is. De kenmerken hiervan zijn tevens afhankelijk van de instelling 'Magazijnlocaties' in de voorraadinstellingen' en variëren per menupad.
 

Uitleg

In onderstaande tabel worden de verschillende situaties verder toegelicht. Per menupad en per combinatie van instellingen worden de verschillende kenmerken van de controle beschreven.  

Situatie Menupad Instelling: magazijnlocaties Interfiliale overboekingen: Controle op vrije voorraad Kenmerken
1 [Voorraad, Magazijnbeheer, Interfiliaal overboeken] Uit Ja
 • De kolom 'Verplaatsen' wordt rood. middels een tooltip wordt u geïnformeerd dat het aantal groter is dan de vrije voorraad. Om verder te kunnen gaan dient u het aantal aan te passen.
 • De controle vindt plaats op het moment dat het aantal wordt aangepast.
 • Bij het bewaren, fiatteren of leveren vindt geen controle plaats.
2 [Voorraad, Magazijnbeheer, Interfiliaal overboeken] Aan Ja
 • Bij het sluiten van het scherm verschijnt een melding dat het totaal van de kolommen 'Verplaatsen' niet groter mag zijn dan de vrije voorraad. Om verder te kunnen gaan dient u het aantal aan te passen.
 • De controle vindt plaats op het moment dat het locatiescherm gesloten wordt
 • Bij het bewaren, fiatteren of leveren vindt geen controle plaats.
3 [Voorraad, Magazijnbeheer, Interfiliaal overboeken] Uit/Aan Waarschuwingen tonen
 • Bij het bewaren wordt een melding getoond wanneer het aantal (per magazijn) groter is dan de vrije voorraad. Met 'Ja' negeert u de melding. Met 'Nee' keert u terug, en met 'Export' kunt u een lijst opvragen met de betreffende artikelen.
 • De controle vindt plaats bij het bewaren van het scherm.
 • Bij het fiatteren of leveren vindt geen controle plaats. Wanneer er echter wijzigingen zijn aangebracht tijdens het fiatteren of leveren, dan worden de gegevens opnieuw bewaard, en wordt de controle uitgevoerd.
4 [Voorraad, Invoer, Fiatteren] Uit Ja
 • Bij het wijzigen gelden dezelfde kenmerken als bij situatie 7.
 • Er vindt geen controle plaats bij het fiatteren of het ongedaan maken van de fiattering.
5 [Voorraad, Invoer, Fiatteren] Aan Ja
 • In dit menupad kunt u een interfiliale overboeking bewerken middels de knop 'Openen'. Middels de knop 'Fiatteren' kunt één of meerdere interfiliale overboekingen fiatteren.
 • Bij het wijzigen gelden dezelfde bijzonderheden als bij situatie 8.
 • Er vindt geen controle plaats bij het fiatteren of het ongedaan maken van de fiattering.
6 [Voorraad, Invoer, Fiatteren] Uit/Aan Waarschuwingen tonen
 • Bij het wijzigen gelden dezelfde bijzonderheden als bij situatie 9.
 • Er vindt geen controle plaats bij het fiatteren of het ongedaan maken van de fiattering.
7 [Voorraad, Invoer, Leveringen] Uit Ja
 • In dit menupad kunt u een interfiliale overboeking bewerken middels de knop 'Openen'. Middels de knop 'Leveren' kunt u leveren. Bij het openen van de interfiliale overboeking vindt voor iedere regel een controle plaats.
 • De kolom 'Verplaatsen' wordt rood. Middels een tooltip wordt u geïnformeerd dat het aantal groter is dan de vrije voorraad. Om verder te kunnen gaan dient u het aantal aan te passen.
 • Alle regels dienen correct te zijn voordat u de interfiliale overboeking kunt bewaren.
 • Er vindt geen controle plaats op het aantal in de regels t.o.v. de vrije voorraad wanneer de uitgifteregel is toegewezen. 
8 [Voorraad, Invoer, Leveringen] Aan Ja
 • Bij het openen wordt iedere regel gecontroleerd. De kolom 'Loc' wordt rood en middels een tooltip wordt u geïnformeerd dat het aantal groter is dan de vrije voorraad. Om verder te kunnen gaan, dient u het aantal in het locatie scherm aan te passen.
 • Bij het sluiten van het locatiescherm wordt een melding getoond wanneer het aantal van alle kolommen 'Verplaatsen' groter is dan de vrije voorraad.
 • Alle regels dienen correct te zijn voordat u de interfiliale overboeking kunt bewaren of leveren.
 • Er vindt geen controle plaats op het aantal in de regels t.o.v. de vrije voorraad wanneer de uitgifteregel is toegewezen.
9 [Voorraad, Invoer, Leveringen] Uit/Aan Waarschuwingen tonen
 • Bij het bewaren of leveren wordt een melding getoond wanneer het aantal (per magazijn) groter is dan de vrije voorraad. Met 'Ja' negeert u de melding. Met 'Nee' keert u terug, en met 'Export' kunt u een lijst opvragen met de betreffende artikelen.
 • De controle vindt plaats bij het bewaren en het leveren.
 • Er vindt geen controle plaats op het aantal in de regels t.o.v. de vrije voorraad wanneer de uitgifteregel is toegewezen. 

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 15.917.374
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer