One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Wijzigen van mutaties

Introductie

In principe worden boekingen, nadat ze gecontroleerd en verwerkt zijn, niet meer gewijzigd. Echter, het kan natuurlijk voorkomen dat er toch een aantal boekingen met verkeerde gegevens zijn verwerkt. In plaats van tegenboeken en opnieuw inboeken heeft u de mogelijkheid om mutaties te wijzigen. Deze functie kunt u opstarten vanuit de grootboekkaart, debiteurenkaart en de crediteurenkaart.

Deze functie kan zeer handig zijn bij de analyse van de financiële informatie. Het kan voorkomen dat hierbij belangrijke analytische waarden niet zijn ingevoerd of niet compleet zijn ingevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan een medewerker of een kostenplaats. Met de wijzigen functie kunt u makkelijk boekingen aanpassen zodat een correctieboeking niet noodzakelijk is.

Wanneer u een wijziging doorvoert in een mutatie en u vraagt vervolgens wederom de boeking op waarop de wijziging is aangebracht, ziet u dat in de kolom ‘Notitie’ een groene vink staat (deze vink is pas zichtbaar wanneer de kaart opnieuw wordt geopend en indien 'Groepeer op' op Geen staat).

Het scherm voor het wijzigen van mutaties kunt u openen middels de knop 'Wijzigen' bij het zoeken/selecteren van transacties, via de knop 'Wijzigen' in het transactiescherm en via de knop wijzigen op de verschillende kaarten (debiteurenkaart, crediteurenkaart, grootboekkaart, etc.).

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.431.482
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer