One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Export jaarrapportage

Introductie

Aan het eind van het boekjaar wordt van uw administratie een jaarrekening opgesteld. Uw accountant heeft voor dit doel vaak een gespecialiseerd pakket, zoals PM-Report en Audit Agent (CaseWare/CaseView). De accountant moet dan de beschikking hebben over uw financiële gegevens, in het juiste formaat geëxporteerd. In menupad [Accountancy, Verslagen, Export jaarrapportage] en [Financieel, Verslagen, Exporteren, Export jaarrapportage] heeft u de mogelijkheid om een bestand met deze gegevens te exporteren. Dit bestand bevat dan de grootboekrekeningen en de saldi (debet en credit) van de boekjaren.

Als u van een boekjaar het resultaat heeft verwerkt via [Systeem, Financieel, Verwerken resultaat] dan wordt deze boeking buiten beschouwing gelaten. U kunt dus zelf bepalen wat u in het externe pakket met het saldo van de jaarrekening wilt doen.

Velden

Knoppen

Het exportbestand

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.204.886
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer