One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Medewerkers aanmaken en onderhouden

Introductie

Gebruikers die beschikken over de rol 'System administrator' of 'Administrator' kunnen medewerkers onderhouden via [Systeem, HR & Beveiliging, Medewerkers]. Bij het onderhouden van medewerkers via dit menupad zijn echter alleen de tabbladen 'Algemeen', 'Rechten' 'Persoonsgegevens classificaties' en 'Extra' beschikbaar. Wanneer E-Human Resources in de licentie aanwezig is beschikken gebruikers met de rol 'Administrator' via dit menupad ook over het tabblad 'Vacatures'.

Wanneer u beschikt over E-Human Resources en/of E-Salaris kunt u werknemers aanmaken of onderhouden in de volgende menu's: [Salaris, Personeel, Onderhouden] en [HR, Personeel, Onderhouden]. Bij het onderhouden van medewerkers via deze menupaden beschikt u tevens over de andere tabbladen.

Het menu om medewerkers te onderhouden bestaat uit vele verschillende tabbladen. Om deze tabbladen duidelijk te omschrijven is er voor ieder tabblad een apart document aangemaakt. Een overzicht van de verschillende tabbladen vindt u verderop in dit document.

Nadat u deze functie heeft opgestart, ziet u bovenin het scherm de volgende informatie:

  • Medewerkersnummer
  • Volledige naam van de medewerker
  • Omschrijving van de kostenplaats welke aan de medewerker is gekoppeld
  • Functienaam van de medewerker
  • Soort/type medewerker
  • Datum van indiensttreding
  • Status van de medewerker
  • Einddatum van het contract

Tabbladen

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.082.305
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer