One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Memoriaalboekingen invoeren

Introductie

U gebruikt het memoriaal om (meestal incidentele) posten te boeken die niet in een van de andere dagboeken thuishoren. Veelal zullen dit correctieboekingen zijn of boekingen waaraan geen financiële transactie ten grondslag ligt, zoals afschrijvingsboekingen aan het eind van een boekingsperiode. Ook het afboeken van de kostprijs- of inkoopwaarde van verkochte goederen van de voorraad zal vaak via het memoriaal gebeuren. Voor inkoop- en verkoopfacturen kan het memoriaal worden gebruikt om positieve of negatieve openstaande posten tegen elkaar weg te boeken. Deze situatie ontstaat bijvoorbeeld in het geval van een creditnota.
Het is aan te raden een apart memoriaal aan te leggen voor het invoeren van de beginbalans. U voorkomt zo dat de bedragen daarvan worden samengevoegd met de financiële transacties van de eerste periode van uw boekjaar. 

U kunt memoriaalboekingen invoeren via [Financieel, Invoer, Memoriaal].

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.360.847
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer