One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Werken met afleverdatum

Introductie

Binnen Exact Globe Next is alles gebaseerd op datum, dit geldt uiteraard ook voor orders. In de orderadministratie is de gehele procesgang gebaseerd op de afleverdatum. In dit document wordt dit verder toegelicht.

 

Uitleg van de velden

In de programmatuur is alles gebaseerd op de datum, dit geldt uiteraard ook voor de orders. In de orderadministratie is de gehele procesgang gebaseerd op de afleverdatum. Deze afleverdatum wordt per orderregel bijgehouden. Als gevolg hiervan wordt ook op datum gecontroleerd of er voldoende voorraad beschikbaar is. Nu zijn er twee verschillende situaties te onderscheiden:

  1. Licentie met Voorraad
  2. Licentie zonder Voorraad.

Er zijn twee verschillen tussen deze twee type licenties:

  1. In een licentie zonder Voorraad zal het systeem niet vanzelf back-orders aanmaken, dit gebeurt wel in een licentie met Voorraad.
  2. De procesgang is verschillend.

Een back-order wordt niet ingevoerd door een aantal in back-order te zetten. Of een orderregel in back-order staat of niet, wordt bepaald aan de hand van de afleverdatum. Op het moment van invoeren van een order dient een afleverdatum ingegeven te worden, indien op deze afleverdatum onvoldoende voorraad aanwezig is dan wordt een nieuw scherm getoond waarin een andere afleverdatum ingegeven dient te worden. Voor deze resterende hoeveelheid zal het systeem een extra regel aanmaken. Dit gebeurt alleen in een licentie met Voorraad. In een licentie zonder Voorraad zullen deze back-order regels handmatig aangemaakt dienen te worden. Er vindt ook geen controle plaats op de beschikbare voorraad.

In een licentie zonder Voorraad wordt op het moment dat een pakbon wordt afgedrukt gevraagd om een pakbondatum. Deze pakbondatum wordt vergeleken met de afleverdatum in de orderregels. Indien de afleverdatum voor de pakbondatum ligt of als de afleverdatum gelijk is aan de pakbondatum, wordt de betreffende orderregel beschouwt als een normale orderregel. Indien de afleverdatum uit de orderregel na de pakbondatum ligt, dan wordt die orderregel als een back-order regel beschouwt. Tijdens het afdrukken van pakbonnen kan aangegeven worden of back-order regels ook afgedrukt dienen te worden.


Bij het definitief afdrukken van pakbonnen kunnen factuurregels aangemaakt worden. In de sectie 'Factuurgegevens' kunt u aangeven op welke manier de factuur aangemaakt dient te worden. Back orderregels kunnen wel meegenomen worden op de pakbon maar voor back-order regels zal er echter nooit factuurregels worden aangemaakt.

In een licentie met Voorraad dient er een levering ingevoerd te worden. Op het moment dat een levering wordt ingevoerd, wordt er automatisch een definitieve pakbon afgedrukt. Leveringen kunnen niet ingevoerd worden voor back-order regels. Indien een levering wordt ingevoerd, wordt er gevraagd om een peildatum en een leverdatum. Om een order geheel af te handelen dient zowel de peildatum als de afleverdatum na de laatste afleverdatum uit de orderregels te liggen. Indien de laatste afleverdatum uit de orderregels na de peildatum ligt, zullen in het leveringenscherm alle orderregels getoond worden. Echter er wordt pas een pakbon afgedrukt van alle regels als ook de afleverdatum in het trajectscherm na de laatste afleverdatum uit de orderregels ligt. Door het verwerken van een levering, wordt de pakbon afgedrukt.

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.443.965
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer