One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

BTW aangifte: Benodigde stappen

Introductie

Om tot een correcte aangifte van de BTW te komen, zullen er diverse stappen doorlopen moeten worden. Dit document geeft een korte uitleg van al deze stappen.

 

Uitleg

De volgende stappen dienen doorlopen te worden om tot een juiste aangifte van de BTW te komen:

 1. BTW instellingen
  Wanneer u een administratie (nieuw) inricht, kunt u via [Systeem, Algemeen, Instellingen, Grootboek] het werken met BTW (de)activeren. Deze is standaard geactiveerd.
 2. Aanmaken BTW codes
  Exact berekent de BTW aan de hand van een code. U behoeft als gebruiker dus geen BTW-bedrag in te voeren, doch slechts een code die de hoogte van het BTW-percentage aangeeft. Op de invoerschermen van de verschillende soorten mutaties wordt om deze code gevraagd.
  Via [Systeem, Algemeen, Landen, Belastingcodes] kunnen deze codes worden aangelegd. Aan iedere BTW-code kan een grootboekrekening worden gekoppeld waar de berekende BTW op geboekt moet worden. Het is niet noodzakelijk om meerdere rekeningen aan te maken voor af te dragen BTW en te vorderen BTW. Grootboekkaarten zijn namelijk te groeperen op BTW-code, zodat u vanuit één plek inzicht heeft in de verschillende BTW-percentages. Als u meerdere grootboekrekeningen gebruikt moet u deze analyse via verschillende schermen uitvoeren (namelijk de grootboekkaarten van de verschillende rekeningen. Verder is het van belang om een belastingcrediteur(de belastingdienst) aan te maken en deze aan de BTW-codes te koppelen.
 3. Aanleggen BTW aangifte vakken
  Een BTW-aangifteformulier heeft een bepaalde indeling en op bepaalde plaatsen daarvan moeten bedragen worden ingevuld. Deze plaatsen worden in Exact "vakken" genoemd. De voor een Nederlandse aangifte vereiste vakken zijn door Exact reeds in het programma opgenomen. Via het onderhoud van de belastingcodes kunt u BTW-vakken wijzigen en toevoegen.
 4. Koppelen BTW codes aan BTW aangifte vakken
  De BTW-grondslagen en BTW-bedragen die in de loop van een periode met de BTW-codes zijn geboekt, moeten worden afgedrukt in de vakken van het aangifteformulier. Daartoe moeten die BTW-codes aan die vakken worden gekoppeld. Dan kan het programma automatisch de mutaties, waarin een BTW code gebruikt is, in het juiste vak weergeven. Deze koppelingen kunt u aanleggen via [Systeem, Algemeen, landen, Belastingcodes].
 5. Om het invoeren van boekingen te vereenvoudigen kunt u een BTW-code koppelen aan uw grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren.
 6. Invoeren boekingen
  Het invoeren van boekingen, dat wil zeggen het vastleggen van financiële feiten, is een van de belangrijkste stappen in het administratieve proces. U kunt dit doen via [Financieel, Invoer, Boeken].
 7. BTW controle overzicht
  Het BTW-overzicht verschaft u uitgebreide informatie over de geboekte BTW in uw administratie. U kunt over een bepaalde periode de BTW mutaties opvragen. Op deze manier kunt u snel een duidelijk beeld krijgen hoe uw BTW geregistreerd is. Via [Financieel, BTW / Statistieken, BTW-overzicht] kan een BTW-overzicht worden afgedrukt.
 8. De aangifteperiode opgeven
  Bij de bespreking van de overzichten is het toekennen van de aangifteperiode reeds aan bod gekomen. U kunt dus de aangifteperiode toekennen via de factuurlijst. Door meerdere facturen te selecteren via de CONTROL of SHIFT toets (meervoudige selectie) kunt u op factuurniveau een periode toekennen. Tevens kunt u via het BTW overzicht de aangifteperiode toekennen. Door middel van meervoudige selectie kunt u op BTW niveau een aangifteperiode toekennen.
 9. BTW aangifte
  Voor inkoop en verkoop van goederen en diensten moeten standaard BTW-gegevens worden geregistreerd. U heeft een BTW-administratie nodig om BTW-gegevens bij te houden. Via [Financieel, BTW / Statistieken, BTW-aangifte] kan een BTW-aangifte worden afgedrukt. Bij het afdrukken van de definitieve aangifte wordt er een boeking worden aangemaakt. De BTW-aangifte wordt als bijlage aan deze boeking gekoppeld.
 10. ICP aangifte
  Naast de BTW-aangifte kunt u ook een ICP-aangifte [Financieel, BTW / Statistieken, ICP-aangifte] maken, ook wel ICP Listing genoemd. Deze listing is verplicht voor ondernemers die goederen en diensten exporteren/leveren naar andere EU-lidstaten. Zij hoeven voor deze leveringen geen BTW in rekening te brengen, maar moeten dan wel kunnen aantonen dat hij\zij zijn\haar handel heeft afgeleverd in de andere lidstaten.
 11. Betalen /ontvangen van het BTW bedrag
  Nadat u de aangifte definitief heeft afgedrukt zal een bedrag betaald of ontvangen moeten worden van de belastingdienst. Via menupad [Cash flow, Betalingen, Fiatteren] kunt u de betaling aan de belastingcrediteur fiatteren (als u E-Elektronisch bankieren in uw licentie heeft). Belangrijk hierbij is wel dat u aangeeft tevens de gegevens van de belastingcrediteur te tonen.  Deze optie kunt u vinden onder de knop 'Extra criteria' in het selectiescherm voor het fiatteren van betalingen. Vervolgens kan de betaling worden gefiatteerd en verwerkt als een normale betaling.
  Als u een bedrag ontvangt, kunt u dit afstemmen op de belastingcrediteur. Dit werkt hetzelfde als het afstemmen van een ontvangst van een debiteur.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.434.651
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer