One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verkooporder verrijken

Menupad

Ga naar Order ? Invoer ? Picklijst, selecteer een verkooporder, en klik dan op Verrijking

Introductie

Via de picklijst kunt u aan bestaande orders extra informatie toevoegen. Het gaat hierbij om informatie zoals serie/ batchnummers en locaties. Deze extra informatie wordt niet ingevoerd door de verkoopmedewerker, maar door de magazijnmanager. De magazijnmanager geeft zijn medewerkers op deze manier instructies waar en wat er geraapt moet worden. Met deze functionaliteit kan de magazijnmanager de picklijsten beter controleren. De mogelijkheid tot verrijking is een optionele stap.

Als u voor de knop Verrijking heeft gekozen, wordt een soortgelijk voorstel getoond als bij het leveren van de order. In dit scherm kunt u alle informatie invoeren die u bij het leveren ook zou invoeren (magazijnlocaties, aantallen wijzigen, serienummers). Als u vervolgens voor Bewaren kiest, worden deze gegevens bewaard en komen deze naar voren op de picklijst en als u een leveringsvoorstel opent via Order ? Leveringen ? Leveringen.

Als u kiest voor Bewaren en u de instelling Voorraad controleren aan heeft staan in de instellingen, dan wordt de voorraad automatisch toegewezen. Als u echter hierna kiest voor de knop Herstellen, dan is de voorraad niet meer toegewezen.

Indien u uit een verkooporder een orderregel verwijdert die is verrijkt, dan krijgt u een vraag of u het toewijzen van de voorraad ongedaan wilt maken. Indien u kiest voor Ja, dan zal de orderregel verwijderd worden en de voorraad niet meer toegewezen zijn. Als u kiest voor Nee, dan zal de orderregel blijven staan en de verrijkte gegevens blijven ook bestaan.
Als u een nieuwe orderregel toevoegt, zal dit niet van invloed zijn voor de verrijkte data. Als u echter gegevens aanpast van een bestaande orderregel (magazijn, aantal, artikelcode, serie-/ batchnummer), dan krijgt u een dialoog naar voren. Indien u hier kiest voor Ja, dan zal dit de verrijkte data van deze orderregel verwijderen.
Indien u orderregels verrijkt heeft, is het niet mogelijk om voorraad toe te wijzen vanuit het conditiescherm. U kunt nog wel voorraad toewijzen voor orderregels die nog niet zijn verrijkt. 

Opmerking: Om gebruik te kunnen maken van verrijking dient u de optie Verrijking gebruiken in de Orderinstellingen aan te vinken.

Hoe kan ik artikelen verrijken?

 1. Definieer de locatie waaruit het artikel geleverd dient te worden, in de kolom Locatie van het Verrijking scherm
 2. Vul het aantal artikelen in dat geleverd dient te worden in de kolom Realisatie.
 3. Selecteer het serie- of batchnummer van het artikel in de kolom Serie/batch. Deze kolom is alleen beschikbaar bij een serie- of batch artikel.
 4. Klik op Bewaren.

Opmerking: Zodra de verrijking heeft plaatsgevonden, kunt u ervoor kiezen om alle leveringsregels in dit scherm te verzamelen of te splitsen. Dit kan ingesteld worden via de optie Verzamelen: Leveringsregels, wat u kunt benaderen door te klikken op het icoon Kolommen. Wanneer hier een vinkje staat worden de leveringsregels op het scherm gegroepeerd op de volgende zaken:

 • Artikel
 • Omschrijving
 • Locatie
 • Serie/batch
 • Medewerker
 • Geplande leverdatum
 • Project

Hou er rekening mee dat wanneer hier een vinkje staat, de leveringsregels die wel verrijkt zijn, niet samengevoegd worden met verrijkingsregels die niet verrijkt zijn.

Hoe kan ik de verrijking van artikelen verwijderen?

 1. Vul een "0" in, in de kolom Realisatie van het Verrijking scherm.
 2. Klik op Bewaren.

Velden

Knoppen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.239.732
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer